Jablonec má schválený rozpočet na rok 2006

Tisková zpráva 27. 01. 2006

Zastupitelé Jablonce nad Nisou včera schválili:

  • rozpočet města na rok 2006 v celkovém objemu 1.287.838 tis. Kč a
  • seznam investičních akcí k realizaci v letošním roce v celkovém objemu 443.893 tis. Kč

Přehled příspěvků a grantů (v tis. Kč):

Příspěvek

Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Očekávaná skutečnost 2005

Návrh na r. 2006

Projekt Jablonec n. N.

2.491

2.541

2.576

2.540

Oslavy města

0

0

0

470

Komise celkem

2.142

2.261

2.375

1.975

Fond starosty

73

95

93

100

Přímé příspěvky

709

580

2.305

695

Azylový dům Naděje

895

626

626

300

CELKEM PŘÍSPĚVKY A GRANT

6.310

6.103

7.975

6.080

Dotace organizacím města (v tis. Kč):

2005

2006

Mateřské školy

11.287

11.420

Speciální mateřská škola

1.616

1.682

Základní školy

30.429

31.157

Městské divadlo, o.p.s.

6.935

8.788

Městská knihovna, p.o.

7.017

7.080

Sport Jablonec n.N., s.r.o.

12.935

13.122

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

7.343

9.471

Domy pro seniory, p.o.

8.066

9.165

Spolkový dům Jablonec n.N., p.o.

343

1.673

Nemocnice, p.o. - příspěvek na investice

8.000

16.000

Plavecký bazén, o.p.s.

2.500

2.800

Městská kina fungují jako středisko Eurocentra.

Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. služby městu fakturují.


INVESTIČNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2006 (v tis. Kč):

oblast - akce

Výdaj celkem

Spoluúčast město

Pozn.

1 - BYDLENÍ

3400

3400

Oprava za zateplení objektu Pobřežní 19-21

OSM

Oprava fasády Lidická 12,14 fasáda dvorní trakt

OSM

2 - DOPRAVA,INFRASTRUKTURA

130 979

73 783

Rekonstrukce vodovodu U Balvanu

OSM

Rekonstrukce ul.Dvorská

OR

Rekonstr. ul.U Muzea

OR

Rekonstrukce ul. Jiráskova

OR

Rekonstrukce Farského nám.

OR

Rozvoj průmyslové zony

OR

Severní Tangenta OK Na Roli, OK Palackého

OR

Rekonstrukce Dolního nám.

OR

Rekonstrukce přístup.komunik. ul.Smetanova

OR

ul.Tovární - chodník

OR

Ovocný trh

OR

Vodovody

OR

Kanalizace

OR

ul.Krkonošská - kanalizace

OR

Parkoviště Břízky

OR

Projektové dokumentace

OR

Infrastruktura OS Horní Proseč

OR

Parkoviště ERN COS

OR

Garáže, parkovací plochy Paseky

OR

Rekonstrukce komunikací

OR

Rekonstrukce chodníků

OR

3 - STAVBY MĚSTA

154 694

103 444

Rekonstrukce ZŠ Mozartova

OSM

ZŠ Mozartova - vestavba ZUŠ

OSM

ZŠ Na Šumavě - rekonstrukce soc. zařízení

OSM

MŠ 28.října - rekonstrukce kuchyně

OSM

MŠ Lovecká - rekonstrukce kuchyně

OSM

Eurocentrum Jiráskova ul. rekonstrukce fasády

OSM

ZŠ Kokonín - fasáda zadní trakt

OSM

ZŠ Pivovarská II.etapa rekonstrukce

OSM

ZŠ Pasířská - odvodnění

OSM

SMŠ Palackého - odvodnění

OSM

Projekty ZŠ

OSM

oblast - akce

Výdaj celkem

Spoluúčast město

Pozn.

Rekonstrukce Pavilonu A

OR

Kostel sv.Anna

OR

Spolkový dům

OR

ERN COS

OR

Amfiteátr

OR

Příspěvky MPZ

OR

Vnitroblok 1a

OR

Rekonstrukce střechy SPŠ

OR

Garáž pro hasiče

OR

4 - VOLNÝ ĆAS

137 072

107 072

Zimní stadion - rekonstrukce střechy nad stroj.

OSM

Plavecký bazén - nová parovodní přípojka

OSM

Městská hala - plynovodní přípojka

OSM

Hřiště s umělým povrchem Mšeno

OR

Tratě Břízky IV.

OR

Střelnice - lehkoatletická hala

OR

Kino Radnice, Junior

OR

Stadion Střelnice - tribuna východ

OR

Kemp, Přehrada-hřiště

OR

Cyklostezka

OR

Sportovní areál mládeže Mšeno

OR

5 - Ostatní investice

10 655

10 655

Investiční dotace TSJ na nákup techniky

OSM

Investiční dotace TSJ na rekonstrukce VO

OSM

Anenská 3-5

OSM

Štola

OR

Ostatní odbory

7 093

4 351

GINIS

OVV

Vnitřní turistický okruh

ŽP

Nákup hasičského auta

KS

Radary

MP

CELKEM

443 893

302 705

Vytvořeno 30.1.2006 13:11:11 | přečteno 2715x | Bc. Milena Jelínková
load