Jak se vyvíjel rozpočet města v I. čtvrtletí

Tisková zpráva 26. 05. 2006

Zastupitelé města se seznámili s plněním rozpočtu za 1. čtvrtletí roku. Výdaje i příjmy se daří plnit rovnoměrně. Za období prvních tří měsíců dosáhly celkové příjmy výše 481 694 tis. Kč a celkové výdaje výše 243 113 tis. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů bez financování činí 22 928 tis. Kč a město tedy čerpá z prostředků minulých let (jedná se zejména o úhradu akcí z r. 2005 profinancovaných v roce 2006). Plnění rozpočtu projednal i finanční výbor, který doporučil zastupitelům předložený materiál schválit.

Vytvořeno 26.5.2006 14:10:43 | přečteno 2656x | Bc. Milena Jelínková
load