Změna vyhlášky týkající se pohybu psů

Tisková zpráva 21. 04. 2006

Zastupitelé města vydali před časem vyhlášku, která upravovala pravidla pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích. Ve zmíněné vyhlášce byla pasáž o povinnosti majitelů vodit psy na vodítku od 5 do 22 hodin. Na základě podnětů odborníků, doporučení Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí a po projednání v radě města včera zastupitelé rozhodli vypustit pasáž s vymezením hodin, kdy je povinné vodit psa na vodítku a stávající vyhlášku nahradit novou. Ta začne platit patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce města.

Vytvořeno 21.4.2006 12:40:04 | přečteno 2980x | Bc. Milena Jelínková