Práce na Střelnici se blíží k závěru

Tisková zpráva 21. 04. 2006

V těchto týdnech končí práce na výstavbě východní tribuny fotbalového stadionu na Střelnici. Stavba byla rozložena do dvou let s celkovými náklady 117,3 mil. Kč, přičemž ze státního rozpočtu město získalo 22 mil. Kč. Stavební práce probíhají podle harmonogramu, od 17.2.2006 je stavebním úřadem povoleno předčasné užívání dokončené části tribuny a v průběhu měsíce května bude probíhat kolaudační řízení. Součástí stavby zatím není dodávka interiérů.

Město Jablonec nad Nisou proto požádalo Liberecký kraj o poskytnutí dotace ve výši 10 milionů korun na vybavení interiérů, jejichž součástí je zázemí sportovců, zázemí klubu, prostor pro média, rozhodčí, pro delegáty, pořádání zápasů, vybavení ošetřoven, místnosti pro antidopingovou kontrolu, atd. Zastupitelstvo Libereckého kraje bude o dotacích rozhodovat na konci června. Kvůli těmto termínům projednalo město s dodavatelem stavby SSŽ a.s. a uživatelem tribuny FK Jablonec 97 a.s., že bude sepsána dohoda o ručení, ve které se FK Jablonec zavazuje uhradit závazky města v případě, že město dotaci nezíská nebo ne v plné výši. Pospaný postup nezvyšuje náklady akce hrazené z rozpočtu města.
Vytvořeno 21.4.2006 12:45:03 | přečteno 2852x | Bc. Milena Jelínková