Město hledá řešení pro zimní stadion

Tisková zpráva 21. 04. 2006

Zastupitelé města včera odsouhlasili návrh, jak řešit problematickou situaci na zimním stadionu. Budova zimního stadionu je ve vlastnictví města. Objekt je předmětem nájmu pro Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. s podnájemcem TJ HC Jablonec nad Nisou. Vnitřní technologická zařízení město nevlastní. Jsou majetkem TJ HC. Jedná se zejména o jednotku chlazení a rozvody chladícího media pod ledovou plochou, včetně konstrukčních vrstev pro chladící rozvody a současně ledovou plochu samotnou.

V únoru 2006 bylo zjištěno, že chladící zařízení je nevyhovující a přes snahu vlastníka o opětovné plnohodnotné uvedení do provozu bylo toto revizními orgány umožněno pouze dočasně, a to do 25. března 2006. Další prodloužení provozu dle sdělení vlastníka je nereálné. Zařízení je dožité.

Potřebné rekonstrukce:

I. etapa: Dodávka a montáž chladicí technologie

II. etapa: Dodávka a montáž trubkového registru plochy včetně přívodních kolektorů, stavební část ledové plochy (betonáže, izolace apod.)

Po dohodě všech stran vznikl návrh, podle kterého by se město podílelo na zprovoznění nového chladícího zařízení na zimním stadionu poskytnutím příspěvku pro TJ HC ve výši 8 mil.Kč na I. etapu rekonstrukce, tedy výměnu chladících agregátů.

O poskytnutí dotace bude mezi městem a HC sepsána smlouva, ve které budou zachyceny všechny podmínky města, které budou pro příjemce zavazující, a to jak v oblasti prokázání účelného vynaložení dotačních prostředků, tak v oblasti provádění vlastní stavby. Po ukončení realizace bude majetek převeden na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí do majetku města a následně doplněn do nájemní smlouvy mezi městem a Sport Jablonec nad Nisou s.r.o.

Vytvořeno 21.4.2006 12:49:56 | přečteno 3137x | Bc. Milena Jelínková