Lidé opět obdrží půjčky na opravy bydlení

Tisková zpráva 21. 04. 2006

Zastupitelstvo města včera schválilo půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Městský úřad přijal celkem 27 žádostí a výbor fond u doporučil uzavřít celkem 23 smluv o půjčce, z toho 7 s podmínkou dodání dalších dokumentů. Peníze, které v letošním roce zastupitelstvo města pro vlastníky bytů a domů vyčlenilo, jsou ve výši 10 milionů korun. Celková výše, o kterou žadatelé požádali, dosahovala 13.242.108 Kč. Některé žádosti musely být z různých důvodů vyřazeny, zbývající žádosti byly hodnoceny podle Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Nejvíce vyřízených žádostí se týká oprav střech (13) a výměny oken (7).

Celkem poskytnuté prostředky, z toho -

9.310.500 Kč

- fyzické osoby

2.569.500 Kč

- právnické osoby

6.741.000 Kč

Přehled titulů půjček:

01

Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce)

02

Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekologického topení ve stávajícím domě

03

Rekonstrukce plyn. nebo elektr. topení ve stávajícím domě

04

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

05

Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě

06a

Obnova fasády domu staršího 15 let včetně oplechování

06b

Obnova fasády domu staršího 15 let včetně oplechování

07a

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

07b

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

08

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu, kde dosud není

09

Výměna oken

51

Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy

52

Vestavba bytu do půdního prostoru

53

Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě domu

54

Zřízení plyn., elekr., popř. jiného ekologického topení při nové výstavbě

Vytvořeno 21.4.2006 12:47:08 | přečteno 2577x | Bc. Milena Jelínková