Kontroly krajského úřadu dopadly bez chyb

Tisková zpráva 14. 04. 2006

Na Městském úřadě Jablonec nad Nisou probíhají průběžně kontroly pracovníků Libereckého kraje, zaměřené na různé oblasti. Dvě poslední kontroly se týkaly oblasti sociálních dávek - vydávaných rozhodnutí a vedení spisové dokumentace. Kontrolovaným obdobím byl rok 2005 až dosud a u všech namátkově vybraných kontrolovaných spisů pracovníci krajského úřadu konstatovali, že městský úřad postupoval v souladu s platnými právními úpravami. Předmětem druhé kontroly, která proběhla již v loňském roce, byla připravenost města na řešení mimořádných událostí, povodní a krizových situací. Pracovníci krajského úřadu se zaměřili na havarijní plán, oblast krizového plánování, hospodářská opatření pro krizové stavy, zajišťování obrany a ochranu utajovaných skutečností. V žádné z těchto oblastí nebyly zjištěny žádné nedostatky a kontrola dopadla dobře.

Vytvořeno 14.4.2006 13:29:02 | přečteno 2730x | Petr Vitvar