Finanční podporu získají i domy v památkové zóně

Tisková zpráva 21. 04. 2006

Jablonecké zastupitelstvo včera rozdělilo peníze na opravy domů v městské památkové zóně. Celková částka, o které zastupitelé jednali, je 2.250.000 Kč, přičemž od státu Jablonec získal 650 tisíc korun, z rozpočtu města je 1.600.000 Kč. Rozdělení peněz navrhla Komise pro realizaci Programu Městské památkové zóny a schválili zastupitelé.

Příspěvky ze státní finanční podpory (650.000 Kč) a dorovnání příspěvku od státu z peněz města (1.250.000 Kč)

objekt

státní podpora

rozpočet města

podíl vlastníka

celkem rozpočet

kostel Nejsv.Srdce Ježíšova

200.000

250.000

450.000

900.000

fara Farského

250.000

500.000

250.000

1.000.000

Lidická 12

100.000

250.000

1.150.000

1.500.000

Lidická 14

100.000

250.000

2.650.000

3.000.000

celkem

650.000

1.250.000

Příspěvky na rekonstrukci domů v soukromých rukách z peněz města (350.000 Kč)

Opletalova 29/3102 - (soukromý majitel) - 40 tis. Kč

  • V roce 2006 bude příspěvek využit na renovaci původního okna a výměnu dožilé části střechy.Jedná se o příkladně prováděnou rekonstrukci památkově chráněného objektu. Akce obnovy probíhá za finančního přispění Města Jablonec nad Nisou a objekt patří k památkově nejcennějším budovám v Jablonci nad Nisou. Rekonstrukce objektu probíhá od roku 1999. V letech 1999 - 2005 činil příspěvek Města Jablonec nad Nisou 915 tis. Kč.

Luční 2/380 (Židovská obec Liberec) - obnova fasády, 30 tis. Kč

  • Obnova probíhala převážně v roce 2005 (rozpočet 4 mil. Kč) - v roce 2006 se jedná o dokončení fasády - rozpočet 90 tis. Kč. Příspěvek je navrhován vzhledem k příkladně provedené rekonstrukci a zachování památkových hodnot této kulturní památky.

Mírové nám. 6A (soukromý majitel) - rekonstrukce fasády 50 tis. Kč

  • Rekonstrukce fasády tohoto objektu v MPZ je nezbytně nutná. Předpokládaný rozpočet 600 tis. Kč

Husova 6/1774 (soukromý majitel) - rekonstrukce střechy 40 tis. Kč

  • Jedná se o velmi významnou kulturní památku. Rozpočet 350 tis. Kč

Saskova 23/2155 (soukromý majitel) - oprava střechy, oken, 40 tis. Kč

  • Rekonstrukce významného objektu v městské památkové zóně. Rozpočet 500 tis. Kč

Podhorská 15/933 (Pyramid s.r.o.)- oprava fasády, výměna oken 60 tis. Kč

  • Jedná se o významný objekt v centru města. Obnova je žádoucí. Rozpočet 1 milion Kč.

Horní nám. 3/2253 (soukromý majitel) - oprava fasády 50 tis. Kč

  • Jedná se o rozsáhlou obnovu objektu v městské památkové zóně. Rozpočet 800 tis. Kč

Floriánové 5/1113 (soukromý majitel) - čelní omítka, okna, 40 tis. Kč. Rozpočet 320 tis. Kč

Vytvořeno 21.4.2006 12:43:37 | přečteno 2837x | Bc. Milena Jelínková