Práce v ulicích přinášejí omezení v dopravě

Tisková zpráva 12. 07. 2006

Pro následující období vydal Dopravní a silniční úřad povolení ke zvláštnímu užívání a uzavírkám na několika komunikacích, za předem stanovených podmínek:

  • ulice Za Říčkou v Proseči nad Nisou, v úseku od tramvajové zastávky Nový Svět po křížení trati s uvedenou komunikací, za účelem rekonstrukce přejezdu tramvajové trati s místní komunikací a oprava opěrné zdi, termín: od 10.7. 2006 do 19.8. 2006. Objízdná trasa bude vedena po souběžné sil. I/14.
  • Ulice Dalešická, Jablonec nad Nisou u nemovitosti pč 370/10, za účelem vybudování přípojky plynu, vodovodu a kanalizace, v termínu od 10.7.2006 do 31.7.2006, z toho úplná uzavírka v úseku od křižovatky s ulicí Strmá po ulici Rychnovskou od 17.7.2006 do 31.7.2006. Objízdná trasa bude obousměrně vedena ulicí Maršovickou přes „Ostrý roh“.
  • Ulice U Zahrádek, Jablonec nad Nisou u stavební parcely číslo 1249, za účelem vybudování připojky plynu, elektro, vodovodu a kanalizace v termínu od 1.8.2006 do 31.8.2006, z toho úplná uzavírka přibližně 7 dnů (od 1.8.2006 do 7.8.2006). Objízdná trasa bude vedena po ul. Pražského povstání, vedlejší místní komunikace U Zahrádek bude v době úplné uzavírky slepá a provoz zde bude veden obousměrným provozem.

Firmy, provádějící práce jsou povinny zajistit dopravní značení i informovat občany s bydlištěm, či formy se sídlem v dotčené lokalitě o postupu prací. Po ukončení musí být komunikace uvedena do původního stavu.

Další informace:

Vytvořeno 13.7.2006 10:06:33 | přečteno 2315x | Petr Vitvar