Změny v příspěvcích programu MPZ

Tisková zpráva 23. 06. 2006

Na konci dubna zastupitelstvo města schválilo rozdělení příspěvků v rámci městské památkové zóny. V těchto příspěvcích byla i částka 200 tisíc korun na rekonstrukci kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Ministerstvo kultury však přidělilo na rekonstrukci kostela další státní dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 800 tis. Kč. Z tohoto důvodu, a také kvůli faktu, že nesmí dojít k souběhu těchto dvou programů, schválilo zastupitelstvo dle návrhu komise převést původní státní dotaci ve výši 200tis. Kč na rekonstrukci fary kostela Dr. Farského. Jedná o prioritní akci v městské památkové zóně a současně akci schválenou Ministerstvem kultury ČR.

Rozdělení státní podpory ve výši 650 tis. Kč a příspěvku z rozpočtu města ve výši 1.000 tis. Kč bude po převedení částky 200 tis. Kč následující (v tis. Kč):

objekt

státní podpora

rozpočet města

podíl vlastníka

celkem rozpočet

fara Farského

450

500

250

1.200

Lidická 12

100

250

1.150

1.500

Lidická 14

100

250

2.650

3.000

celkem

650

1.000

Vytvořeno 26.6.2006 8:10:49 | přečteno 3798x | Bc. Milena Jelínková
load