Vnitřní turistický okruh otevřen

Tisková zpráva 27. 06. 2006

Obr. 7, obrázek se otevře v novém okněV Jablonci nad Nisou byl dnes (27.6.2006) slavnostně otevřen nově vybudovaný vnitřní turistický okruh městem. Hlavním cílem vybudovaného turistického okruhu je přiblížit domácím a zahraničním turistům historicky cenná, v současné době ne tak často navštěvovaná, místa našeho města.

Okruh má 13 zastavení, která jsou označena tabulemi s popisem, mapkou a doplněna dobovými fotografiemi. Výchozím bodem je radnice, kde bude na vnějším Informačním centru možné zdarma získat čtyřjazyčného turistického průvodce. Na okruhu jsou tato další zastavení: kostel sv. Anny (v současnosti probíhá jeho rekonstrukce z prostředků EU, MMR a města v rámci Společného regionálního operačního programu, jenž je součástí projektu Regenerace historického centra města Jablonec n. N), Tyršovy sady, Střelecká ulice - kolejová doprava, památný buk - ul. V Aleji, arboretum a park v ul. Pod Petřínem, Petřín, park v Janáčkově ul., Vyhlídka u Dobré Vody, Čertův kámen, Pivovarské rybníky, Kokonínská ul. - vyhlídka na město a muzeum s Eurocentrem. Celý okruh bude v dohledné době také vyznačen turistickými značkami. Bude se jednat o modro-bílé místní značení (diagonálně půlený čtverec).

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové výdaje

970 000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje

927 325,- Kč

Dotace z EU(75%)

695 493,- Kč

Dotace ze SR (5%)

46 000,- Kč

Prostředky Města

228 507,- Kč

Hlavní dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

VÝSLEDEK PROJEKTU

6,5 km dlouhý turistický okruh se 13-ti zastaveními.
Turistický průvodce v ČJ, PL, NJ a AJ v nákladu 30 tis.ks.

PARTNER PROJEKTU

Okres Jelenia Góra (spolupráce při přípravě projektu před podáním žádosti a při realizaci projektu s korekturami polských textů).

Jednotlivé kroky přípravy a realizace:

 • 1.1. - 11.5.2005 - příprava projektu (konzultace na LB kraji, spolupráce s Okresem Jelenia Góra)
 • dne 14. dubna 2005 - zastupitelstvo města schválilo finanční krytí realizace projektu a vzalo na vědomí záměr požádat o dotaci z programu Interreg IIIA, Česká republika - Polsko
 • 12. května 2005 - podání žádosti na Centrum regionálního rozvoje (CRR) v Hradci Králové
 • 7.července 2005 - doporučení projektu ke spolufinancování z programu INTERREG IIIA ČR - Polsko
 • 6. září 2005 - podpis Smlouvy o financování
 • 1.11.2005 - 30.6.2006 - realizace Vnitřního turistického okruhu
  - výběr dodavatelů, výroba a instalace laviček, odpadkových košů, stolů
  - výroba a instalace tabulí a tabulek, zhotovení map, sadové úpravy
  - příprava a překlady textů, zhotovení fotografií, informační brožura, webové stránky
 • 27.6.2006 - Slavnostní otevření okruhu
 • Distribuce informační brožury (IC Jablonec n. N., veletrhy cestovního ruchu, školy, Okres Jelenia Góra), závěrečné vyúčtování projektu

Další informace:

Vnitřní turistický okruh

slavnostní otevření 27. 06. 2006

Obr. 1

 

Obr. 2

 

Obr. 3

 

Obr. 4

 

Obr. 5

 

Obr. 6

 

Obr. 7

 

Obr. 8

 
 
Vytvořeno 27.6.2006 13:43:37 | přečteno 3963x | Petr Vitvar
load