Schválen byl závěrečný účet i změny v rozpočtu

Tisková zpráva 23. 06. 2006

Na zastupitelstvu v červnu se každoročně projednává výsledek hospodaření města za uplynulý rok. Loňský rozpočet se schvaloval v lednu 2005. Rozpočtové změny byly Zastupitelstvu města předloženy během roku 2005 pětkrát. Ty první byly odsouhlaseny v březnu 2005 a rozpočet byl ze schválené částky 1.289.770 tis. Kč ponížen na částku 1.134.148 tis. Kč. V dalších měsících se rozpočet dočkal ještě dalších úprav a poslední změny v prosinci upravily rozpočet na částku 1.195.925 tis. Kč.

Za rok 2005 bylo dosaženo celkových příjmů ve výši 1.211.407 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 952.976 tis. Kč. Rozdíl ve výši 258.431 tis. Kč představuje zůstatek na bankovních účtech města k 31.12.2005.

Zastupitelé včera také projednali a schválili třetí rozpočtové změny letošního roku. Upravený rozpočet města tak dosáhl výše 1.310.248 tisíc korun. Mezi změnami jsou např. přijaté dotace pro městskou knihovnu, nemocnici či pro městský úřad na výdaje spojené s přípravou pracovišť pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji. Další změny se týkají přesunů v rámci rozpočtu a využití části rezervy.
Vytvořeno 26.6.2006 8:13:56 | přečteno 3476x | Bc. Milena Jelínková