Prázdniny znamenají pracovní ruch ve školách

Tisková zpráva 30. 06. 2006

Letní prázdniny znamenají pro mnoho školských budov ten největší stavební ruch. Letos vyčlenilo město Jablonec nad Nisou na opravy školních a předškolních zařízení 65 mil. Kč. Největší oprava již probíhá v ZŠ Mozartova ve Mšeně. Novým exteriérem se budou moci pochlubit i další budovy - škola na Vrkoslavicích či škola v Kokoníně a v Pivovarské, kde se dokončují opravy fasád z minulých let.

ZŠ Mozartova
25 mil. Kč

kompletní rekonstrukce obvodového i střešního pláště, včetně zateplení, výměny oken, rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny svítidel, práce budou ukončeny až 30.9., ale nijak neohrozí zahájení školního roku na začátku září, v částce je zahrnuta dotace státu ve výši 15 mil. Kč

ZŠ Janáčkova
4,5 mil. Kč

rekonstrukce obvodového pláště a střechy
práce mají být hotovy v polovině září

ZŠ Šumava
2 mil. Kč

rekonstrukce sociálních zařízení
práce začaly poslední týden v červnu a budou ukončeny před zahájením školního roku

ZŠ Pasířská
1,5 mil. Kč

drenáž objektu tělocvičny a hlavní budovy
práce by měly být hotovy na konci prázdnin

ZŠ Pivovarská
2 mil. Kč

dokončení rekonstrukce fasády objektu jídelny (dvorní část)

ZŠ Kokonín
3 mil. Kč

dokončení rekonstrukce fasády

ZUŠ
2 mil. Kč

vybudování 8 nových tříd Základní umělecké školy, které vznikly rekonstrukcí části základní školy Mozartova ve Mšeně, práce jsou dokončeny, kolaudace proběhla 20.6.2006

MŠ Lovecká
8 mil. Kč

rekonstrukce kuchyně včetně technologie
práce začnou 1.července a budou u konce až 30.9. Z tohoto důvodu je domluven pozdější nástup dětí do školky, a to až od 1.10.2006

MŠ 28.října
4 mil. Kč

rekonstrukce kuchyně včetně technologie
nástup dětí do mateřské školy je stejný jako v případě MŠ Lovecká, tedy od 1.10.

Speciální MŠ v Palackého ul.
1 mil. Kč

odvodnění objektu

V rozpočtu města je na opravy a rekonstrukce škol vyčleněno 67.340 tis. Kč. Město tím naplňuje zastupiteli schválenou koncepci rekonstrukce školských zařízeních, v níž se počítá s každoroční částkou na opravy škol ve výši alespoň 55 mil. Kč.

Vytvořeno 30.6.2006 14:58:45 | přečteno 3571x | Bc. Milena Jelínková