Na Proseči se staví kanalizace a vodovod

Tisková zpráva 23. 06. 2006

Kvůli stavbě kanalizace a vodovodu v Proseči budou částečně uzavřeny některé ulice. Budované inženýrské sítě jsou určeny jak pro současnou zástavbu, tak pro budoucí možná napojení nové výstavby. Omezení vjezdu se týká ulic Horní, Zlatá Ulička a Na Domovině a trvá od 21.6. 2006 do 15.9. 2006.

Uzavírky budou rozděleny do několika etap:

  • I. etapa - úplná uzavírka - Zlatá ulička, horní část, od 21.6. - do 15.7. 2006
  • II. etapa - částečná uzavírka - ul. Horní, část od Zlaté ul. k překladišti, od 1.7. - do 30.7. 06
  • III. etapa - úplná uzavírka Horní část k zástavbě, od 1.8. - do 7.9.2006
  • IV. etapa - úplná uzavírka ulice Na Domovině, od 20.8. - do 15.9.2006

Objízdná trasa bude vedena při I. etapě po ul. Široká, Tovární, Liberecká, Prosečská, U Sokolovny, při III. a IV. etapě po ul. Široká, U Tenisu. Dodavatelská firma je povinna o úplné uzavírce v předstihu informovat majitele a uživatele objektů v úseku dotčeném touto uzavírkou. Vjezd nezbytně nutné dopravní obsluze bude umožněn v rámci možností. V termínu od 4.9. do 15.9. proběhne 1 den pokládka asfaltových povrchů ve všech etapách. O úplné uzavírce tohoto jednoho dne musí firmy v předstihu informovat majitele a uživatele objektů, záchrannou a záchrannou hasičskou službu. Vjezd nezbytně nutné dopravní obsluze bude umožněn v rámci možností.

Vytvořeno 26.6.2006 8:09:31 | přečteno 3679x | Bc. Milena Jelínková
load