Jablonec nesouhlasí se závěry finanční kontroly

Tisková zpráva 31. 03. 2006

Na městském úřadě proběhla kontrola finanční kontrola dotací, které Jablonec obdržel na výstavbu bytů a technické infrastruktury v letech 1997-1998. Podle zprávy mělo město v některých krocích pochybit a finanční úřad žádá vrácení peněz. Městský úřad však s vytýkanými chybami nesouhlasí a brání se. Některé z námitek finanční kontrola uznala, přesto však celá věc ještě není vyřízena.

Kontrolovaná dotace:

Státní dotace, poskytnutá v letech 1997, 1998 a 2000 na vybudování technické infrastruktury Horní Proseč ve výši 11,6 milionů Kč. (Vlastní zdroje na vybudování technické infrastruktury z rozpočtu města činily 36,8 milionů Kč.)

Současný stav:

Peníze z poskytnuté dotace byly plně, do poslední koruny, použity na výstavbu technické infrastruktury v místě budoucího obytného souboru Horní Proseč. V současné době je již dokončena výstavba samotných bytů, do kterých se již v průběhu uplynulých let stěhovaly jednotlivé rodiny. V loňském roce byla výstavba na Proseči ukončena a svůj domov tam našlo 300 domácností.

Kontrolní zjištění:

  • nedodržení termínu realizace, stanovený na říjen 2000
  • nebyl dodržen termín vyhodnocení stanovený na květen 2001

Z našeho pohledu patří tyto věci do kategorie formálních nedostatků. Proto se město brání závěrům finančního kontroly a podalo žádost o prominutí odvodu na ministerstvo financí a současně odvolání vůči rozhodnutí finančního úřadu.

Vytvořeno 31.3.2006 12:45:40 | přečteno 2232x | Petr Vitvar