Spolupráce s partnerskými městy v uplynulém roce

Tisková zpráva 16. 09. 2005

Jablonec nad Nisou je úzce spjat se svými partnerskými městy v mnoha oblastech života. Snahou všech je, aby do společného dění byli zapojeni různé skupiny obyvatelstva při různých aktivitách. V průběhu letošního roku se za pomoci města nebo i z iniciativy jiných organizací uskutečnilo několik akcí.

Oficiální partnerská města Jablonce nad Nisou:

 • Budyšín (Německo)
 • Zwickau (Německo)
 • Ronse (Belgie)
 • Marsciano (Itálie)

Spřátelená města

 • Jelenia Góra (Polsko)
 • Marčana (Chorvatsko)

Ronse (Belgie)

 • Jednodenní návštěva dětí ze základní školy v Ronse v rámci lyžařského výcviku, který trávily v polské části Krkonoš. Naším cílem je, aby se v budoucnu tyto výcviky konaly u nás.
 • Tradiční návštěva studentů SŠ z Ronse Čské republiky a Jablonce nad Nisou. Setkání s vrstevníky z VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou a společný večer.
 • Návštěva zástupců Jablonce nad Nisou v Ronse u příležitosti dne partnerských měst. Belgické straně byla při jednání předána nabídka sportovních možností v našem městě a okolí, obdrželi jsme nabídku na výměnu mezi základními školami. Rovněž bylo jednáno o projektu tříd cestovního ruchu při VOŠMO a OA, jehož cílem má být měsíční periodikum v papírové i elektronické podobě, informující občany našich partnerských měst o dění v Jablonci, a to v příslušných jazykových mutacích.

Marsciano (Itálie)

 • U příležitosti svátku svatého Jana (st. Giovanni) a zároveň tradiční výstavy s názvem „Marsciano produce“ (výrobky z Marsciana), odjelo do Marsciana cca 15 studentů italštiny z VOŠMO a OA v doprovodu profesorky Marty Bestosové.

Budyšín (SRN)

 • Již 5. ročník Společné akce cyklistůBautzenu, Jelení Góry a Jablonce n.N., přičemž naše město bylo v letošním roce hlavním pořadatelem. Na tuto akci se nám podařilo získat z 90% finanční podporu z programu Phare.
 • V dalších květnových dnech (10.-15.5.) se uskutečnila v prostorách kina Radnice výstava výtvarných prací žáků ZŠ a studentů SŠ z Jablonce n.N. a Budyšína a ve dnech 12.-14. května výtvarné semináře v Jizerských horách, kterých se účastnili studenti Gymnázia Dr.Randy a Lužicko-srbského gymnázia z Bautzenu. Také tato akce získala finanční podporu z programu Phare.
 • V rámci tradiční akce „Budyšínské jaro“ (27.-29. května 2005)byly do Budyšína vypraveny 28. května 2 autobusy pro občany našeho města. Již několik let se snažíme zájezd oživit i návštěvou některých jiných pěkných míst po trase a tento výlet je občany našeho města velmi oblíben.
 • Mgr. Jiří Rudolf zastupoval naše město na VI. Mezinárodním folklorním festivalu v Budyšíně (14.-17. července), jehož se účastnily soubory z celého světa, ale zatím ne i z Jablonce n.N.

Zwickau (SRN)

 • Nejvíce letos spolupracují hospodářské komory, resp. komory Libereckého kraje, Žitavska a Jelení Góry. V letošním roce proběhne cca 15 setkání v rámci spolupráce hospodářských komor uvedených regionů a jedná se jak o setkání oborová (podnikatelé z jednoho oboru činnosti), tak i mezioborová (propojení odborných škol - od nás např. SOŠ a SOU v Belgické - a podnikatelských subjektů). Při OHK v Anenské ulici začíná pracovat tzv. “Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce“, které bude informovat zájemce z řad podnikatelské veřejnosti (ale nejenom jí) o spolupráci s polskou stranou, exportu, importu aj.
 • Existuje rovněž dlouholetá spolupráce mezi FK Jablonec (mladší a starší žáci) a fotbalisty ze Zwickau. Naši fotbalisté jezdí do Zwickau tradičně na předvánoční fotbalový turnaj, mladí fotbalisté ze Zwickau k nám jezdívali na tréninkové tábory.
 • Funguje také spolupráce mezi atletickými kluby obou měst, t.j. naši mladí atleti jezdí vždy v září na závody do Zwickau.

Jelenia Góra (Polsko)

 • Letošní ročník Sportovní olympiády mládeže se letos konal v Jelení. Mladí sportovci soutěžili ve čtyřech disciplínách - volejbalu (chlapci), basketbalu (dívky), házené (dívky) a fotbalu (chlapci). Jablonečtí reprezentanti obsadili celkově 2. místo.

Marčana (Chorvatsko)

 • Základní Katolická škola navázala při poslední návštěvě kontakty se ZŠ z obce Krnica a jejich prvním praktickým výstupem je účast žáků Katolické školy v září 2005 na tradičním projektu, který pořádá ZŠ z Krnice pro své žáky a který se dotýká připomínání tradic oblasti, v níž děti žijí, včetně praktických ukázek. Součástí pobytu jabloneckých dětí na Istrii bude také vystoupení pěveckého sboru Fialky (Základní Katolická škola).

Obecně se do konce roku 2005 se uskuteční ještě několik společných akcí, např.:

 • Týden seniorů (4.-8. října), která proběhne ve spolupráci se Spolkem seniorů v Budyšíně,
 • Ekologický seminář v Budyšíně, jehož se ve dnech 3.-10. října zúčastní studenti Gymnázia Dr. Randy.
 • V září (říjnu) toho roku se do Jablonce chystá skupina nadšenců (amatérských fotbalistů) z italského Marsciana, v čele s radním Marsciana, panem Robertem Bertinim. Akce se zatím připravuje..
Vytvořeno 19.9.2005 10:31:15 | přečteno 2557x | Bc. Milena Jelínková
load