Opravy v Soukenné ulici

Tisková zpráva 26. 08. 2005

Další práce v rámci rozsáhlých oprav v centru Jablonce nad Nisou byly zahájeny 15.8. v ulici Soukenná, od hotelu Merkur směrem k Dolnímu náměstí. Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Soukenné, která se dočká nového povrchu i inženýrských sítí. Opravu ulice pro město zajišťují Stavby silnic a železnic a.s., práce firma zahájila 15.8.2005 a dokončeny by měly být v polovině října letošního roku. Celá ulice bude mít nový povrch,dlážděný žulovými kostkami jako na jiných místech centra města, například v Podhorské ulici.

Širší souvislosti:

Rekonstrukce ulice Soukenné je jednou z částí tzv. Regenerace historického centra města Jablonce nad Nisou, na kterou město získalo dotaci ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Regenerace historického centra města Jablonce - souhrnné informace

  • I. část - kostel sv. Anny (srpne 2005 - květen 2006, následně varhany)
  • II. část - rekonstrukce ulice Soukenné (bude zahájena a dokončena ještě v roce 2005)
  • III. část - rekonstrukce ulice Dvorské (bude zahájena a ukončena na jaře 2006)
  • IV. část - rekonstrukce Dolního náměstí (zahájena na jaře 2006, dokončena v roce 2006)

celkové náklady: 65 mil. Kč, z toho:

dotace EU

75,0 %

dotace státní rozpočet

12,5 %

podíl města

12,5 %

Dopravní uzavírka ulice:

Kvůli probíhajícím pracím trvá od poloviny srpna v ulici Soukenná úplná dopravní uzavírka. Ta potrvá až do půlky října 2005, kdy by celá rekonstrukce měla být hotova. Objízdná trasa je označena a vede ulicí 5.května a ulicí Kamenná, která je z tohoto důvodu z obousměrněna.

Přerušení dodávky vody:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. oznamují, že z důvodu rekonstrukce ulice a výměny vodovodních přípojek bude ve dnech 29.8.2005 a 12.9.2005 od 8.00 do 16.00 hodin přerušena dodávka vody v Jablonci nad Nisou v ulicích:

  • Soukenná (od Anenského náměstí po Dolní náměstí)
  • Lidická (od ul. Komenského po Dolní náměstí)
  • Anenská (od ul. Komenského po ul.Soukenná)

Po dobu přerušení dodávky vody bude náhradní zásobení zajištěno cisternou. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. se omlouvají za případné neplánované přerušení dodávky vody,vzniklé během provádění zemních prací na komunikaci.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., dispečink, Vratislavice nad Nisou

Vytvořeno 26.8.2005 11:12:43 | přečteno 2289x | Petr Vitvar