TJ LIAZ porušila písemné dohody s městem

Tiskové prohlášení 03. 11. 2005

V pondělí, 31.10.2005 proběhlo na jablonecké radnici jednání mezi vedením města a členy výboru TJ Liaz. Předmětem jednání byly nemovitosti, tzv. hotely ve sportovním areálu Střelnice, který TJ Liaz převedla v roce 2001 na město, aby zastaralý areál zrekonstruovalo a dále se o něj staralo. Tyto hotely byly z převodu v roce 2001 vyjmuty, protože v té době na nich vázlo zástavní právo. TJ Liaz proto tehdy s městem podepsala Smlouvu o spolupráci, ve které se tělovýchovná jednota mj. zavázala, že uvedené hotely převede na město neprodleně poté, co s nimi bude moci nakládat. To se však nestalo a naopak oproti smlouvě TJ Liaz učinila právní kroky, které v důsledku znamenaly převod hotelů na jiné osoby.

Na pondělní schůzce vedení města seznámilo přítomné zástupce TJ Liaz s rozhodnutím rady města podat vůči TJ Liaz žalobu, podle které by TJ Liaz mělo s městem uzavřít darovací smlouvu k hotelům, jak se již dříve písemně zavázalo.

Citace ustanovení ze Smlouvy o spolupráci mezi městem a TJ Liaz:

odst. III, čl.3, výtah:

„TJ LIAZ se zavazuje převést darovací smlouvou na Město JN vlastnické právo k té části areálu Střelnice, na které vázne zástavní právo ve prospěch Komerční banky a.s. (dále jen KB), zajišťující pohledávku vůči společnosti ELSPO a.s. (tzv. „hotely“), neprodleně poté, co s tímto majetkem bude moci disponovat. Toto ustanovení nebude dodrženo v případě, že Město JN uzavře dohodu o vypořádání tohoto vztahu se správcem konkurzní podstaty společnosti ELSPO a.s.

odst.III, čl 12, citace:

Smluvní strany se dohodly na řešení dosud nevyřešených majetkoprávních vztahů se třetími osobami následovně:

TJ LIAZ se zavazuje, že od data uzavření této smlouvy bude další kroky v otázce řešení části areálu Střelnice, na které vázne zástavní právo ve prospěch Kb zajišťující její pohledávku vůči společnosti ELSPO a.s, podnikat pouze v součinnosti s Městem JN nebo s jeho písemným souhlasem.

Prohlášení vedení města:

„Město si nemůže nechat líbit, když jeho smluvní partner poruší písemné dohody. To, že se hotely na Střelnici stanou majetkem města, jsme s TJ Liaz dohodli již při jednáních v roce 2001. Město splnilo vše, k čemu se ve vzájemných vztazích zavázalo. Navíc uvedlo Střelnici do provozu schopného stavu, zrekonstruovalo fotbalové hřiště a postavilo nový atletický stadion. Tím vším podporovalo sport a nepřímo i TJ Liaz. Současná situace dobrým vzájemným vztahům rozhodně neprospěje.“

Milena Jelínková
tisková mluvčí

Vytvořeno 3.11.2005 14:35:11 | přečteno 2988x | Bc. Milena Jelínková