Radní projednali návrh rozpočtu na rok 2005

Tisková zpráva 21. 01. 2005

Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2005. O rozpočtu budou příští týden ve čtvrtek rozhodovat zastupitelé, kteří o něm začnou diskutovat po 10.hodině. Radní včera přijali usnesení, ve kterém zastupitelstvu doporučují schválit:

  • rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2005 v celkovém objemu 1.289.770 tis. Kč a
  • seznam investičních akcí k realizaci v roce 2005 v celkovém objemu 388.197 tis. Kč.

Další informace:

  • rozpočet města na rok 2005 je opět připraven jako vyrovnaný, celkový objem rozpočtu na rok 2005 je navrhován ve výši 1.289.770 tis. Kč, z toho provozní výdaje jsou navrženy ve výši 901.573 tis. Kč, investiční výdaje 388.197 tis. Kč,
  • návrh rozpočtu Města Jablonce nad Nisou na rok 2005 prošel několika čteními, která vždy probíhala za účasti jednotlivých správců kapitol, vedoucích oddělení a ředitelů organizací, které jsou napojeny na rozpočet města, návrh rozpočtu na rok 2005 byl projednán se všemi řediteli základních škol,
  • finanční výbor projednal návrh rozpočtu po závěrečném čtení dne 17. ledna 2005,
  • rozpočtové výdaje byly proporcionálně rozděleny mezi jednotlivé správce kapitol a městské organizace tak, aby byly zabezpečeny všechny funkce chodu města,
  • žádná z oblastí není preferována na úkor jiné a v žádné z nich se nenavrhuje méně peněz než v roce předchozím.
Vytvořeno 21.1.2005 11:55:53 | přečteno 2164x | Bc. Milena Jelínková