Již po čtvrté mohou lidé získat peníze na opravy

Tisková zpráva 28. 1. 2005

Zastupitelstvo města schválilo hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení a zároveň vyhlásilo další kolo žádostí o peníze. Lidé tak mohou získat výhodné půjčky na obnovu střechy, fasády, rekonstrukci topení, vybudování koupelny a WC nebo na zateplení domu, ale i na půdní vestavby či pořízení čistírny při stavbě nového domu. Splatnost půjček je 3-6 let s úrokem 4-6%.

Další informace:

  • Zůstatek fondu z roku 2004 dosáhl 24.876 tis. Kč a je v celé výši převeden do roku 2005.
  • Zdroje fondu jsou tvořeny zůstatkem z loňského roku a dále hlavně splátkami a úroky z poskytnutých půjček. Do fondu také musí město odvádět polovinu svých příjmů za prodej bytů a domů.
  • V roce 2004 bylo schváleno 25 půjček v celkovém objemu 6.150 tis. Kč.
  • Poskytnuto bylo nakonec 20 půjček v celkovém objemu 3.700 tis. Kč.
  • Výše půjčky se pohybovala od 100 tis. Kč do 750 tis. Kč, nejvíce byl využit titul „oprava střechy“. Z 20 poskytnutých půjček je tento titul obsažen 16x.
  • Půjčky z fondu čerpá na opravu svých domů i město.

Žádosti na rok 2005:

  • Informace pro žadatele o půjčky z fondu budou zveřejněny 1.2.2005.
  • Termín na odevzdání žádostí pro tento rok je stanoven do 25.3.2005 12,00 hodin.
  • Žádosti musí být úplné a bude o nich rozhodnuto najednou do 31.5.2005. Poté budou vybraní žadatelé vyzváni k podpisu smlouvy o půjčce.
Vytvořeno 1.2.2005 7:51:56 | přečteno 2573x | Bc. Milena Jelínková
load