Zastupitelé sledují plnění rozpočtu

Tisková zpráva 20. 05. 2005

Zastupitelé města se včera seznámili s plněním rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2005. Podle zprávy, připravené odborem financí a projednané finančním výborem, se finanční plán města naplňuje podle očekávání a hospodaření města se vyvíjí pozitivně. Celkové příjmy za uvedené období dosáhly částky 174.999.000 Kč a celkové výdaje 158.595.000 Kč.

Rozpočet města na rok 2005 byl schválen 27.ledna 2005 a dosahuje výše 1.289.770 tis. Kč

Vytvořeno 24.5.2005 8:31:56 | přečteno 2092x | Petr Vitvar