Týden proti drogám bude již po páté

Tisková zpráva 13. 05. 2005

Každý rok na jaře dostává rada města k projednání zprávu o protidrogové politice města s vyhodnocením aktivit za uplynulý rok a návrhem strategie pro rok následující. Drogová situace v Jablonci nad Nisou je podobná jako v jiných částech republiky. Protidrogové aktivity na úrovni města vycházejí z národní protidrogové strategie a zaměřují se na osvětu a informování různých skupin obyvatel (děti, mládež i dospělí) s cílem vytvářet a posilovat psychické schopnosti pro odmítání všech druhů drog.

Subjekty, které působí v Jablonci nad Nisou v protidrogové prevenci:

 • Město Jablonec nad Nisou (Týden proti drogám - 5.ročník, Pozor! Koza nekouří!)
 • Preventivní a krizové centrum ARX (sociální poradenství, schránky důvěry na základních školách, telefonická krizová intervence, zprostředkování léčby a detoxikace, terénní práce, …)
 • Dům dětí a mládeže Vikýř (nabídka spontánních aktivit pro volně příchozí neorganizované děti, přednášky a programy pro skupiny na témata jako např: alkoholismus, gamblerství, zneužívání mládeže a kriminalita, šikana, ….)
 • Pedagogicko-psychologické poradna (peer program pro žáky 8. tříd a středoškoláky, vzdělávání a metodické vedení školních metodiků prevence)
 • Věznice Rýnovice (Specializované oddělení ústavní léčby pro výkon ochranného léčené protitoxikomanického)

Konkrétní akce a cíle pro rok 2005:

 • udržovat současnou úroveň informovanosti veřejnosti, zejména dětí a mládeže o problematice a dopadech zneužívání návykových látek (včetně kouření a alkoholu)
 • zorganizovat Týden proti drogám, postavený na spolupráci organizací, zabývajících se ve městě primární protidrogovou prevencí
 • od dotčených institucí a organizací získávat pravidelně kvalitní výstupy v rámci monitoringu drogové scény ve městě, včetně prováděných preventivních aktivit
 • metodicky spolupracovat s krajským protidrogovým koordinátorem a dalšími subjekty, zaměřenými na drogovou problematiku
 • spolupracovat s romskou poradkyní při mapování a řešení drogové problematiky v romské populaci,
 • v kontaktu s médii poskytovat aktuální informace z oblasti protidrogové prevence, informace o rizicích zneužívání drog, jednotlivých protidrogových aktivitách, o možnostech a místech poskytování odborné pomoci a to v rámci zvyšování drogového uvědomění veřejnosti

Program Týdne proti drogám (16. 5. - 20. 5.)

Vytvořeno 13.5.2005 9:33:34 | přečteno 2694x | Bc. Milena Jelínková