Mosty 2005

Tisková zpráva 13. 05. 2005

Děti z Jablonce a Bautzenu na společném víkendu

V těchto dnech probíhá v Jablonci nad Nisou 8. ročník společné výstavy výtvarných prací žáků a studentů ze škol a dalších organizací z Jablonce a partnerského města Bautzenu. Jablonecké setkání začalo 10.května výstavou v prostorách kina Radnice. Od čtvrtka 12.5. pak začíná výtvarně hudební seminář v Jizerských horách v hotelu Murano (bývalá Hašlerova chata). Projekt přispívá k rozvoji a zvýšení spolupráce školských a kulturních zařízení mezi Jabloncem nad Nisou a jeho partnerským městem Bautzen a je pořádán v rámci projektu přeshraniční spolupráce Phare za finanční podpory Evropské unie.

VÝSTAVA

10. - 15. května 2005, každý den od 10 do 16 hodin, vstup zdarma

v prostorách kina Radnice - vstup boční vchod od soudu

Vystavovatelé:

DDM Vikýř

Gymnázium a Sportovní gymnázium Dr. Randy

Lužickosrbské gymnázium Bautzen

Mateřská škola Jugoslávská

Speciální škola Jugoslávská

Speciální škola Liberecká

Základní katolická škola

Základní škola 5. května

Základní škola Arbesova

Základní škola Kokonín, Vrkoslavice

Základní škola Liberecká

Základní škola Na Šumavě

Základní škola Pasířská

Základní škola Rýnovice

V roce 2002 se podařilo navázat spolupráci s lužicko-srbským gymnáziem v Bautzenu a již na jaře roku 2003 proběhly v rámci této výstavy víkendové umělecké dílny, které měly velmi příznivý ohlas. V rámci letošní výstavy výtvarných prací, na které budou prezentovat své práce i studenti z Německa, proběhne ve dnech 12. - 14. května také výtvarně-hudební pobytový seminář. Toho se zúčastní přibližně třicet studentů Gymnázia a Sportovního gymnázia Dr. Randy a stejný počet německých žáků ve věku třinácti a čtrnácti let. Celá akce by měla vést k posílení partnerství mezi městy Jablonec nad Nisou a Bautzen a k rozvoji a zvýšení spolupráce školských a kulturních zařízení na obou stranách hranice. Přínosem je jistě i zdokonalování jazykových dovedností, protože v průběhu setkání se hovoří zejména německy.

VÝTVARNÝ SEMINÁŘ - VÍKEND V JIZERSKÝCH HORÁCH

Hotel MURANO (dříve Hašlerova chata), Janov nad Nisou

30 účastníků s doprovodem z Jablonce (Gymnázium a Sportovní gymnázium Dr. Randy) a 42 účastníků včetně doprovodu z Bautzenu

Čtvrtek 12. května

příjezd do Jablonce nad Nisou, prohlídka výstavy výtvarných prací a krátká prohlídka centra města, odjezd z centra do hotelu Murano, večer: prezentace studentů z Bautzenu, prezentace studentů z Jablonce nad Nisou, rozdělení do skupin na páteční semináře

Pátek 13. května

dopoledne i odpoledne výtvarné semináře, 17 hodin - běh třínohých - malý bláznivý závod, večer: prohlídka výtvorů ze seminářů - prezentace jednotlivých skupin

Sobota 14. května

dopoledne odjezd z Jizerských hor

Náplň seminářů: pletení košíků z pedigu, malování na sklo, drátování a korálková zvířata

Vytvořeno 13.5.2005 8:56:33 | přečteno 2401x | Bc. Milena Jelínková