Zastupitelé vydali vyhlášku ohledně deratizace

Tisková zpráva 15. 04. 2005

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku o nařízení ochranné deratizace v Jablonci nad Nisou. Podle ní jsou majitelé domů i nebytových prostor povinni na své náklady provést deratizaci. Zahájena bude 1.5.2005 a ukončena 30.6.2005.

Kontrolu plnění deratizace budou vykonávat pověření pracovníci městského úřadu, městská policie a pracovníci Krajské hygienické stanice. Po ukončení deratizace bude vyhotovena závěrečná zpráva, doplněná o statistické údaje o množství uhynulých hlodavců. Je důležité, aby se deratizace provedla na celém území města, protože jedině tak se zabrání stěhování potkanů z ošetřených míst do jiných lokalit.

K provedení deratizace objektů v majetku města bylo vybráno sdružení TUTY. Deratizace lze objednat u této nebo jiných firem. Přípravky pro hubení hlodavců mohou lidé zakoupit ve Vnitřním informačním středisku a v drogériích, nebo kontaktovat odbornou firmu. Všechny potřebné informace byly zveřejněny v dubnovém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Poslední deratizace byla provedena v roce 2002.

Vytvořeno 15.4.2005 10:56:49 | přečteno 2430x | Bc. Milena Jelínková
load