Peníze pro místní organizace a reprezentanty

Tisková zpráva 15. 04. 2005

Zastupitelé města také včera schválili rozdělení peněz různým subjektům z oblasti kultury, sportu, vzdělávání, prevence kriminality a sociální péče a zdravotnictví. Na tyto příspěvky zastupitelstvo již na začátku roku v rozpočtu města vyčlenilo necelé dva miliony korun. Současně schválilo peněžní dary dvěma úspěšným sportovcům - Romanu Dostálovi a Nikole Sudové.

Výše příspěvků do jednotlivých oblastí:

2005

Sport a tělovýchova

630 000

Kultura

630 000

Sociální péče a zdravotnictví

440 000

Výchova a vzdělávání

200 000

Protidrogová prevence (prevence kriminality)

80 000

Výši příspěvků navrhly jednotlivé komise rady města a před tím bylo ověřeno, že žádný z žadatelů v současné době nemá dluh vůči městu či jeho organizacím a společnostem. Současně se seznámily se závěry auditu, který kontroloval vyúčtování příspěvků z loňského roku. Některé komise navrhli k rozdělení všechny peníze, některé si ponechaly rezervu.

Peněžní dary z Fondu na reprezentaci města

Peníze pro Fond na reprezentaci města vyčlenilo zastupitelstvo již při schvalování rozpočtu a k dispozici je 100 000 korun. Dary se rozdělují podle zásad vydaných v roce 2002 a jsou určeny výhradně na reprezentaci města na úrovni republikové a mezinárodní v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, příp. jiné oblasti. O poskytnutí dotace do výše 20 000 korun rozhoduje starosta města a darech vyšších pak zastupitelstvo. Podmínky zásad splňují tito sportovci, kterým také byly peníze ve spolupráci se sportovní komisí navrženy:

Romanu Dostálovi

25 000 Kč

Martinu Koukalovi

10 000 Kč

Ondřeji Moravcovi

5 000 Kč

Nikole Sudové

20 000 Kč

Stanislavu Řezáčovi

10 000 Kč

Elišce Hájkové

5 000 Kč

Lence Munclingerové

5 000 Kč

Vytvořeno 15.4.2005 12:23:59 | přečteno 2093x | Bc. Milena Jelínková
load