Jablonec bude mít nové dolní centrum

Tisková zpráva 15. 04. 2005

Město Jablonec nad Nisou bylo úspěšné při žádosti o příspěvek na regeneraci historického centra města. Ze zdrojů Evropské unie získá až 50 milionů korun, ze státního rozpočtu dalších 8 milionů korun. Projekt řeší rekonstrukci historického centra, konkrétně Dolního náměstí, nejstarší jablonecké památky - kostela Sv. Anny a ulic Soukenné a Dvorské. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce roku 2006.

Jak se Jablonci dařilo získat peníze na své záměry:

Město Jablonec nad Nisou předložilo v roce 2004 celkem 9 žádostí, přičemž všechny projekty byly vyhodnoceny velice úspěšně a doporučeny k spolufinancování z prostředků EU, investiční projekty získaly ještě navíc finanční podporu ze státního rozpočtu.

Jedná se o 5 tzv. „měkkých projektů“:

  1. Euroregion Tour 2005 - mezinárodní veletrh cestovního ruchu
  2. Mosty 2005 - výstava výtvarných prací a výtvarně-hudební seminář
  3. Společná akce cyklistů měst Jablonec n. N., Bautzen a Jelenia Góra
  4. Týden seniorů 2005
  5. Sklářská a kamenářská stezka

a o 4 investiční projekty:

  1. Rekonstrukce ulice U Muzea a Farského náměstí v Jablonci nad Nisou
  2. Rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům v lokalitě ulice Smetanova
  3. Místo pro život - Spolkový dům
  4. Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou

Celkem 9 projektů:

2 460 032,- € (76 110 410,- Kč) podpora z EU

545 984,- € (17 086 359,- Kč) příspěvek ze státního rozpočtu

524 332,- € (16 245 000,- Kč) spoluúčast města

Název projektu, název dotačního titulu Výše podpory v EUR Výše podpory v Kč
Společná propagace a prezentace atraktivit Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na veletrzích cest. ruchu Euroregion Tour 2005 a Tourtec 2005
SFMP (Společný fond malých projektů) Phare 2002, česko-polská přeshraniční spolupráce

7 946

261 863

Mosty 2005
SFMP (Společný fond malých projektů) Phare 2002, česko-německá přeshraniční spolupráce

5 228

172 415

Společná akce cyklistů měst Jablonec nad Nisou, Bautzen a Jelenia Góra 2005
SFMP (Společný fond malých projektů) Phare 2002, česko-německá přeshraniční spolupráce

4 383

144 520

Týden seniorů 2005
SFMP (Společný fond malých projektů) Phare 2003, česko-německá přeshraniční spolupráce

7 483

246 770

Sklářská a kamenářská stezka
SFMP (Společný fond malých projektů) Phare 2003, česko-německá přeshraniční spolupráce

10 507

346 560

Rekonstrukce ulice U Muzea a Farského náměstí v Jablonci nad Nisou
Národní program Phare 2003, část II., podpora turistické infrastruktury

EU 111 092
SR 111 092

EU 3 332 760
SR 3 525 504
(viz poznámka)

Rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům v lokalitě ulice Smetanova
Národní program Phare 2003, část II., podpora podnikatelské infrastruktury

EU 109 692
SR 109 692

EU 3 290 760
SR 3 481 075
(viz poznámka)

Místo pro život - Spolkový dům
SROP (Společný regionální operační program)

EU 631 943
SR 63 200

EU 19 590 260
SR 1 959 030

Regenerace historického centra města Jablonec n. N.
SROP (Společný regionální operační program),

EU 1 571 758
SR 262 000

EU 48 724 500
SR 8 120 750

Poznámka: grantové smlouvy projektů v rámci programů Phare jsou uzavírány v EUR, u projektů se spoluúčastní státního rozpočtu (SR) je znám kurz převodu státního podílu, u prostředků EU bude záležet na aktuálním kurzu. Smlouvy o spolufinancování v rámci programu SROP (Společný regionální operační program) jsou uzavírány v CZK.

V letech 1998 - 2004 bylo v Jablonci nad Nisou za finanční podpory z EU realizováno celkem 18 projektů, a to v rámci předvstupního programu přeshraniční spolupráce PHARE. Celková dotace z EU za toto časové období, včetně dvou velkých investičních projektů (Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa a projektu Čistá Nisa) činí 4,1 milionů €, tj. 127 milionů Kč.

Vytvořeno 18.4.2005 9:11:40 | přečteno 2669x | Bc. Milena Jelínková
load