O prázdninách se bude pracovat ve školách

Tisková zpráva 01. 07. 2005

V budovách škol se nejvíce buduje a opravuje během letních prázdnin. V letošním roce čekají největší akce na horní školu v Kokoníně, která dostane novou fasádu. Na opravu jídelny čeká škola v ulici Pivovarské a rozsáhlá oprava střechy se týká školy v Liberecké.

ZŠ Pivovarská

Rekonstrukce školní jídelny; stavební práce - (nová dlažba, nové obklady, příčky, výměny oken); vzduchotechnika, ústřední vytápění, nová kanalizace včetně lapolu.

2 900 tis. Kč

Demolice balkónu a oprava fasády na objektu Pivovarská 12.

90 tis. Kč

ZŠ Rychnovská 216

Oprava fasády

4 000 tis. Kč

ZŠ Rychnovská 215

Částečná oprava oken

50 tis. Kč

Úprava prostoru; chodník-komunikace

40 tis. Kč

ZŠ Janáčkova 42

Oprava střechy

90 tis. Kč

Malování většího rozsahu

130 tis. Kč

ZŠ Liberecká

Větší oprava střechy

1 100 tis. Kč

Malování většího rozsahu

120 tis. Kč

Oprava vstupního schodiště

200 tis. Kč

ZŠ Arbesova

Oprava podlahy tělocvičny

600 tis. Kč

Oprava střechy tělocvičny

110 tis. Kč

ZŠ 5. května

Malování většího rozsahu

160 tis. Kč

ZŠ Na Šumavě

Malování učeben, jídelny

50 tis. Kč

Oprava dlažeb na WC

50 tis. Kč

Částečná oprava vzduchotechniky

65 tis. Kč

Oprava kanalizace, kuchyň

70 tis. Kč

ZŠ Pod Vodárnou

Malování většího rozsahu

80 tis. Kč

ZŠ Žižkův Vrch

Odvodnění objektu tělocvičny

610 tis. Kč

Oprava komunikace bočního vchodu do tělocvičny

30 tis. Kč

Malování většího rozsahu

100 tis. Kč

ZŠ Mozartova

Instalace kabelů pro počítačovou síť

200 tis. Kč

Malování a oprava podlah 3 učeben

140 tis. Kč

Rozsáhlá oprava výměníkové stanice tepla (oprava topného systému)

250 tis. Kč

Vytvořeno 1.7.2005 13:06:39 | přečteno 2066x | Petr Vitvar