Bytové záležitosti se budou vyřizovat jinde

Tisková zpráva 16. 03. 2005

Od 23.března 2005 se ruší kanceláře dosavadního oddělení obecních bytů, které sídlilo v budově v Komenského ulici ve III. patře. Oddělení jako takové zaniká a pracovnice přechází pod oddělení technické obsluhy, které má kromě jiného na starosti správu bytového fondu města. Nové pracoviště lidé najdou přímo v budově radnice, ve II. patře v kanceláři č. 226.

Náplň nového pracoviště:

  • vydávání návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv u obecních bytů, penzionů a v domě pro rodiče s dětmi,
  • řešení bytových náhrad včetně havárií a přístřeší,
  • zajištění bydlení pro děti z dětských domovů v Jbc. a obsazování pokojů v domě pro rodiče s dětmi,
  • podnájmy, výměny, sloučení a přechod nájmu bytů
  • zajištění bydlení pro zdravotně postižené občany
  • návrhy a změny nájemného z bytů
  • vydávání pokynů k obsazování lůžek a pokojů na městských ubytovnách
  • zajištění organizace výběrových řízení na nájem obecních bytů dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou
  • obsazování bytů se státní dotací
Vytvořeno 17.3.2005 8:56:04 | přečteno 2395x | Bc. Milena Jelínková