Jablonecké referendum proběhne za měsíc

Tisková zpráva 03. 09. 2004

Zastupitelé města včera vyhlásili místní referendum na území Jablonce nad Nisou ve věci vybudování hospice na den 2.října 2004 v době od 8 do 20 hodin. Současně uložili vyčlenit v rozpočtu města částku 700.000 Kč, potřebnou pro zajištění referenda.

Další informace:

  • přípravný výbor pro konání referenda předal návrh s podklady městskému úřadu 9.8.2004,
  • návrh přípravného výboru projednala rada města, která jej předložila nejbližšímu zastupitelstvu, zastupitelstvo včera rozhodlo o vyhlášení referenda, které se musí uskutečnit do 90 dnů od jeho vyhlášení.

Zastupitelé rozhodli o samostatném termínu referenda mimo jiné i z těchto důvodů:

  1. Pokud by se referendum konalo v termínu krajských voleb, muselo by být stejně jako tyto volby dvoudenní, což se promítá v nákladech na odměny členů komisí, jejichž výši pro referendum určuje zastupitelstvo (náklady vyšší o cca 80 tis.). Referendum musí mít samostatné komise. Naopak při referendu v rámci voleb by se ušetřilo na pronájmu místností (15 tis.) a na rozvozu materiálu pro vybavení volebních místností (10 tis.), které pro účely voleb hradí plně stát.
  2. Referendum konané v jiném termínu je dle zákona jednodenní (což na odměnách pro komise uspoří cca 80 tis.). Naopak město by hradilo výdaje, které jinak hradí stát tj. nájem volebních místností v objektech, které nejsou majetkem města (lze odhadovat do 15 tis. Kč) a město by hradilo rozvoz materiálu pro vybavení volebních místností (10 tis. Kč) Lze očekávat, že konání místního referenda bude pro město znamenat finanční výdaj cca 700 tis. Kč, které bude třeba uvolnit z rozpočtové rezervy roku 2004.
  3. V případě konání referenda v termínu krajských voleb by bylo technicky složité získat lidi pro členství komisí, které musí být odlišné od volebních komisí (tedy po dobu dvou dnů voleb by vedle sebe musely pracovat dva druhy komisí). Při posledních volbách v červnu 2004 pracovalo v Jablonci nad Nisou kolem 350 lidí.
Vytvořeno 3.9.2004 13:04:06 | přečteno 2823x | Bc. Milena Jelínková
load