Město zvažuje převzít od kraje LDN

Tisková zpráva 27. 08. 2004

Současným zřizovatelem Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) je Liberecký kraj, který nabízí městu Jablonec její převzetí. Rada města o návrhu (26. 8.) poprvé jednala a doporučuje zastupitelstvu přijmout majetek LDN od Libereckého kraje. LDN by se tak stala součástí jablonecké nemocnice, což by bylo prospěšné pro pacienty z lékařského i organizačního hlediska. Jablonecká nemocnice by se tak mohla podílet na komplexní péči o pacienty:

  • přednemocniční péče,
  • akutní nemocniční péče a
  • následná péče.

Součástí návrhu jsou i plány postupně rozšiřovat tzv. paliativní péči a v rámci jablonecké nemocnice vyčlenit hospicová lůžka. Na těchto krocích již jablonecká nemocnice úzce spolupracuje s hospicem v Litoměřicích.

1. Přednemocniční péče zahrnuje:

akutní ambulantní péči (dříve tzv. pohotovosti) pro dospělé i děti, kterou provozuje nemocnice ve vlastních prostorách.

2. Akutní nemocniční péče

zajišťuje nemocnice, která provozuje 310 lůžek akutní, intenzivní a resuscitační péče na devíti odděleních.

3. Následná péče

V současné době tuto část péče nemocnice neprovozuje. Někdy tak vyvstává problém s postupem pacientů např. po ortopedické operaci k doléčení na rehabilitační lůžka nebo lůžka následné péče. Tím se omezuje využívání lůžkových a operačních kapacit nemocnice. Řešením by bylo získání lůžek LDN. Zároveň nemocnice připravuje významné rozšíření služeb v oblasti paliativní péče. V první fázi vybuduje paliativní tým s proškolenými odborníky (pomoc edukačního centra hospice v Litoměřicích) a vyčlení vhodná lůžka. Dále hodlá zřídit poradnu pro pacienty v domácí péči nebo jejich příbuzné a ve třetí fázi počítá s vybudováním mobilního hospice, který navazuje na činnost poradny a pracuje v terénu.

Vytvořeno 30.8.2004 8:14:19 | přečteno 3386x | Petr Vitvar