K žalobě sdružení pro zbudování hospice

Tisková zpráva 19. 08. 2004

Vedení města je překvapeno tím, že Občanské sdružení pro zbudování Hospice podalo na město k jabloneckému okresnímu soudu žalobu, ve které se domáhá nároku na budovu v ulici Petra Bezruče (přesně - zákazu ukončení smluvního vztahu). Tato budova je v majetku města. Město ji v roce 2002 pronajalo sdružení s tím, že ji sdružení přestaví na hospic, a v případě, že se sdružení nepodaří získat na přestavbu potřebné peníze do 30.6.2004, všechna práva a povinnosti ze smlouvy zaniknou. Do doby převodu mělo sdružení budovu od města v nájmu.

Sdružení pro zbudování hospice ztratilo nárok na převod vlastnictví k budově tím, že v červnu 2004 platnost smlouvy o smlouvě budoucí zanikla. Celé situaci navíc nepomohlo ani to, že sdružení bylo po několik měsíců velkým dlužníkem - na konci roku 2003 již sdružení městu dlužilo téměř 600 tisíc korun a z nájmu dostalo výpověď. Dluh nakonec město sdružení odpustilo rozhodnutím zastupitelstva v lednu 2004.

Starosta města situaci komentuje takto:

„Zaráží mne, k jakým krokům sdružení přistoupilo. Podání žaloby vidím jako nejkrajnější řešení v momentě, kdy selžou všechny možnosti. Musím ale zodpovědně prohlásit, že na žádném jednání se zástupci sdružení ani jednou nepadla jakákoliv zmínka o tom, že cítí právní nárok k této budově a město by mělo změnit nějaké své rozhodnutí. Město postupovalo korektním a běžným způsobem. Proto jsme ani netušili, že je někde v souvislosti s budovou v Bezručově ulici problém a najednou obdržíme žalobu. K tomu nemám co dodat - považuji však takové jednání za přinejmenším nestandardní.“

Hlavní body spolupráce mezi městem a sdružením pro zbudování hospice:

19.4.2001
Zastupitelstvo schválilo záměr poskytnout objekt v ulici Petra Bezruče v hodnotě 10 milionů korun ke zřízení hospice.

2001
Zastupitelstvo schválilo sdružení příspěvek ve výši 50 tisíc korun na činnost sdružení a provozní náklady.

7.3.2002
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o sml. budoucí darovací, podle které mělo sdružení budovu přestavět na hospic a poté ji bezúplatně od města získat do svého majetku.

6.6.2002
Po společných jednáních mezi městem a sdružením rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Petra Bezruče.

2002
Zastupitelstvo schválilo a město vyplatilo sdružení příspěvek ve výši 135 tisíc korun na zaplacení projektové dokumentace.

28.11.2002
Na žádost sdružení rada města mění usnesení z 6.6.2002 a to tak, že schvaluje uzavření nájemní smlouvy se sdružením s platností od 1.1.2003 na dobu určitou ke dni uzavření darovací smlouvy, nejdéle však do 30.6.2022 (požadavek sdružení) 2003 Schválen příspěvek ve výši 15 tisíc korun na činnost, který sdružení nakonec nevyčerpalo.

12.3. 2003
Dopis předsedkyně sdružení starostovi města, ve kterém na základě stanoviska výboru sdružení žádá o ukončení nájemní smlouvy v objektu Petra Bezruče

27.3.2003
ráno Proběhla schůzka vedení města se zástupci sdružení ještě před odpoledním jednáním rady. Město navrhovalo, že budou hledat řešení společně a že se zapojí do jednání na ministerstvu zdravotnictví a Libereckém kraji, aby sdružení nepřišlo o dotaci. 27.3.2003 odpoledne Rada města projednávala žádost sdružení o ukončení nájmu budovy, svým usnesením vzala informaci na vědomí a v souladu se závěry ranního jednání bude sdružení společně s městem jednat především na MF a MZ o možnosti využít státní dotaci.

18.12.2003
Rada města schválila podání výpovědi z nájemní smlouvy sdružení pro zbudování hospice kvůli dluhu za nezaplacené nájemné a energie (k 17.12.2003 dluh dosáhl výše 598.247 Kč).

29.1. 2004
Zastupitelstvo města odpustilo sdružení pro zbudování hospice dluh v plné výši, který k 14.1.2004 činil 409.912 Kč.

Vytvořeno 19.8.2004 10:47:53 | přečteno 2449x | Petr Vitvar