Jablonec nad Nisou chce odbourat bariéry

Tisková zpráva 27. 08. 2004

Rada města schválila (26. 8.) koncepční materiál s názvem JABLONEC NAD NISOU - MĚSTO BEZ BARIÉR, který shrnuje problémy zdravotně postižených občanů města. Protože se jedná o koncepční materiál, na jehož základě bude Jablonec nad Nisou pomáhat tyto problémy dlouhodobě řešit a bariéry odstraňovat, celý materiál bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 • K přípravě materiálu byla ustavena pracovní skupina, která je složena jednak ze zástupců zdravotně postižených občanů s ohledem na jednotlivé typy postižení, ale i pracovníků městského úřadu.
 • Skupina nejprve shromáždila písemné připomínky od všech subjektů, které zdravotně postižené občany zastřešují (včetně připomínek jednotlivců), pak je zpracovala, na svá jednání si ke konzultacím zvala odborníky z praxe a poté hledala řešení jednotlivých problémů.
 • V materiálu byly postupně zpracovány všechny oblasti života občanů - např. problematika bydlení, dopravy, vzdělávání, dostupnosti úřadů, služeb, atp. a to z pohledu zdravotně postiženého občana.
 • Zároveň skupina několikrát vyzvala ke spolupráci i veřejnost, která se také mohla podílet na vzniku materiálu „Bariéry“.
 • V poslední fázi prošel dokument připomínkami všech odborů a oddělení městského úřadu.
 • Za práci na tomto materiálu byl v loňském roce Jablonec nad Nisou oceněn v soutěži „Obec zdravotně postiženým“, kterou vyhlásil Svaz měst a obcí. V rámci České republiky získal Jablonec nad Nisou II. místo.
Jednotlivé problémy k řešení:
 • Řešení u některých problémů vyžaduje pouze změnu přístupu a není spojeno s žádnými zvláštními nároky na peníze.
 • U řady problémů bude řešitelem jiný subjekt, než město, např. majitel budovy, provozovatel, atd. V takovém případě bude tento subjekt na problém upozorněn a bude na jeho zvážení, zda jej odstraní.
Statistika:

řeší město bez finančních nároků15%
musí řešit jiný subjekt bez finančních nároků 5%
řeší město40%
řeší jiný subjekt38%
ostatní2%
Příklady některých námětů pro odstranění bariér:
 • Řešit problematický přístup do ordinací k praktickým, dětským, odborným a zubním lékařům (v panelových domech nebo starších budovách jsou zábranou schody) a bariérové přístupy do lékáren. Cílem je usnadnit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace snazší dosažitelnost ošetření
 • Zpřístupnit budovy Polikliniky I, Poštovní 8, Polikliniky II Liberecká 15, Objektu Liberecká 59 , Polikliniky - Mšeno, U Kostela 5.
 • Zajistit parkovacích plochy a místa před zdravotnickými zařízeními a lékárnami
 • Rozšiřovat možnosti vzdělávání zdravotně postižených dětí. Bezbariérová 2.ZŠ na Liberecké ul. je omezena v možném počtu přijatých vozíčkářů (maximálně 2) z důvodu, že zde instalovaná schodišťová plošina zdolává rozdíl 1 patra 5 minut - nelze jet rychleji z bezpečnostních důvodů.
 • V ZŠ v Rýnovicích je výtah a proto možnost integrace většího počtu dětí-vozíčkářů, ale je nutné školu mezi rodiči zdravotně postižených dětí více propagovat
 • Autobusové nádraží je vhodné ozvučit a udělat přístup pro vozíčkáře, instalovat informační tabule o příjezdech a odjezdech nejdůležitějších spojů - velká písmena (pro zrakově postižené), Braillovo písmo. Orientační prvky a vodicí linie. Cílem je zajistit možnost dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Pohyb po chodnících města je ztížen pro nevidomého či slabozrakého občana reklamními poutači, tzv. áčky, která jsou postavena před obchody. Pro nevidomého se jedná o velice nebezpečnou překážku. Konkrétně na Dolním náměstí a v Kamenné ul. jsou reklamy umístěné na chodníku, kde jsou zároveň autobusové zastávky a stojí zde množství lidí, pak je průchod téměř nemožný! Problém též pro osoby na vozících, speciálních kočárcích, pohybující se o berlích, či holích.
Vytvořeno 30.8.2004 8:16:05 | přečteno 2757x | Petr Vitvar