Stavba Centra obchodní spolupráce zahájena

Tisková zpráva 06. 10. 2004

Foto: Slavnostní zahájení stavby Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněDnes, 6.října 2004 proběhlo slavnostní zahájení výstavby Centra obchodní spolupráce v Jablonci nad Nisou. Projekt CBC CZ 2002/000-608.13.01 Euroregion Nisa Centrum obchodní spolupráce v Jablonci nad Nisou je spolufinancován částkou 2,250 mil. EUR z prostředků Evropské Unie v rámci programu "Přeshraniční spolupráce Phare". Realizace díla přispěje ke zlepšení infrastruktury potřebné pro organizaci společných přeshraničních aktivit a pro efektivnější koordinaci činností regionálních institucí a jejich začlenění do přeshraničních hospodářských činností v regionu.

Investorem a příjemcem pomoci je Město Jablonec nad Nisou. Zhotovitelem se stala firma SKANSKA CZ, a.s, která byla vybrána na základě mezinárodního výběrového řízení, uskutečněného podle pravidel EU pro programy Phare. Cena stavby na základě výběrového řízení je 109.680 tis. Kč (celková cena včetně DPH a povinné rezervy ve výši 10%). Projekt zahrnuje výstavbu nové budovy s víceúčelovým sálem - s kapacitou při konferenčním uspořádání 550 lidí, malým sálem, klubovnou a restaurací, úpravu venkovních ploch - komunikace, opěrné zdi, schodiště, sadové úpravy a přeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí. V pětipodlažní části budou kancelářské prostory, komerční prostory a informační centrum pro podnikatele. Stavba má být dokončena v listopadu příštího roku.

Kliknutím obrázky zvětšíte
Foto: Tisková konference k slavnostnímu zahájení stavby Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněFoto: Tisková konference 6. 10. 2004, obrázek se otevře v novém okněFoto: Základní kámen stavby Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněFoto: Slavnostní zahájení stavby Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněFoto: Slavnostní zahájení stavby Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okněFoto: Slavnostní zahájení stavby Centra obchodní spolupráce, obrázek se otevře v novém okně

Smyslem programu PHARE, který dobíhá ještě po vstupu ČR do EU, je pomoc České republice v rychlé adaptaci na členství v Evropské Unii.

  • Od roku 1990 bylo schváleno celkem z programu PHARE € 1.070,4 milionů (CzK 34,3 miliard) finančních prostředků pro realizaci projektů v České republice.
  • Od roku 2000 v rámci programu ISPA, z kterého jsou financovány projekty ze sektoru dopravy a životního prostředí, bylo schváleno dalších €350 milionů (Czk 11,2 miliard).
  • V rámci programu SAPARD, z kterého jsou financovány projekty ze sektoru zemědělství a rozvoje venkova bylo schváleno dalších €70 milionů (CzK 2.2 miliard).
  • V roce 2002, v rámci programu Solidárního fondu EU bylo schváleno dalších € 129 milionů (přes CzK 4,1 miliard) na pomoc České republice na odstranění škod po povodních.
  • Celková výše finanční pomoci EU pro Českou republiku je do dnešního dne ve výši EUR 1.619,4 milionů (CzK 51,8 miliard).
Vytvořeno 11.11.2004 13:40:26 | přečteno 3173x | Petr Vitvar
load