Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou

Tisková zpráva 01. 10. 2004

Koncepci bezpečnosti Jablonce nad Nisou přijali zastupitelé 19.12.2003. V koncepci jsou popsány oblasti, kterými se město a policie společně zabývají. Konečným výsledkem má být snížení kriminality v Jablonci nad Nisou. Na začátku ledna se uskutečnila úvodní tisková konference, první hodnocení proběhlo v červnu a po uplynulém pololetí přinášíme další pravidelné hodnocení.

Plnění jednotlivých úkolů v prvním pololetí 2004

  • Zajistit převod dopravního hřiště na Město (do konce května 2004) - Město učinilo veškeré potřebné kroky k realizaci převodu, očekává se stanovisko kompetentních orgánů Ministerstva dopravy ČR
  • Uvést dopravní značení ve městě do souladu s platnou legislativou na základě provedené revize -revize dopravního značení proběhne až v 1. pololetí příštího roku v návaznosti na již prováděnou pasportizaci komunikací, aby se nezdvojovala pasportizační činnost a nebyly dvakrát vynakládány peníze za shodnou službu.

Všechny ostatní úkoly s termínem plnění v 1. pololetí se podařilo naplnit dle harmonogramu.

Například:

  • Zabezpečit odpovídající techniku pro odtahovou službu kvůli zajištění bezpečnosti silničního dovozu - TSMJ zakoupily vozidlo s hydraulickou rukou, které bylo na konci září 2004 uvedeno do provozu. V pondělí 4.10. se mohou novináři seznámit s fungováním a technickými parametry. Vozidlo bude předvedeno na parkovišti na Horním náměstí v 15,30 hod.
  • Provádět společné bezpečnostní akce městské a státní policie - v uplynulém pololetí proběhly opakované společné kontroly měření rychlosti radarem, kontroly v restauracích (podávání alkoholu mladistvým) apod. Bude probíhat i nadále.

Závěr

Všechny zainteresované složky, které se snaží Koncepci bezpečnosti města naplňovat, nalezly vhodnou formu vzájemné spolupráce, což považujeme za prvořadý úspěch. Díky tomu se daří plnit stanovené dílčí úkoly, jejichž cílem je přinést snížení kriminality v Jablonci nad Nisou a zvýšení pocitu bezpečí občanů našeho města i jeho návštěvníků.

Vytvořeno 1.10.2004 15:08:07 | přečteno 2576x | Petr Vitvar