Jablonec vybuduje spolkový dům Floriánka

Tisková zpráva 08. 10. 2004

Město Jablonec nad Nisou bylo úspěšné v žádosti o příspěvek z programu Evropské unie na vybudování spolkového domu s názvem Floriánka v budově bývalé základní školy. Projekt Floriánka byl vyhodnocen Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, splnil všechny náležitosti a regionální rada jej doporučila k financování z prostředků programu SROP. Stal se třetím nejvýše ohodnoceným projektem z několika desítek projektů tří krajů. Město Jablonec tak získá až 22 mil. Kč na přestavbu budovy, která si celkově vyžádá investici přibližně 25 mil. Kč.

Další informace - Spolkový dům Floriánka

  • Ve spolkovém domě budou za podpory města poskytovat své služby neziskové organizace, které se zaměřují na znevýhodněné skupiny obyvatelstva (zdravotně postižení, bezdomovci, problematická mládež - převážně romská, ženy na mateřské dovolené a po skončení mateřské dovolené, mentálně postižení).
  • V objektu budou umístěny učebny - včetně počítačové s internetem, dále prostory pro klubovny a kanceláře, přednáškový sál, tělocvična, provozovna chráněného zaměstnávání (kavárna pro veřejnost), výtvarné dílny, občanská poradenská a komunitní střediska a prostory pro trávení volného času mládeže. Služby poskytované v rámci spolkového domu budou přístupné i široké veřejnosti, částečně budou přinášet tržby, a tak přispějí k lepšímu začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva do společnosti.
  • Projekt spojuje zhodnocení nevyužívané budovy se sociální integrací znevýhodněných skupin a s rozvojem aktivit neziskového sektoru. Spojuje poskytování sociálních a sociálně zdravotních služeb se vzděláváním společensky znevýhodněných osob a s jejich zaměstnáváním a pracovním poradenstvím. Je postaven na partnerství města a neziskových poskytovatelů sociálních služeb s originální (v ČR dosud velmi vzácné) koncepcí spolupráce těchto partnerů.

Celý záměr má však dvě části, schválená investice je tou první. Druhý projekt je neinvestiční a bude předložen Libereckému kraji patrně v lednu, po vyhlášení příslušné výzvy. Tento projekt se zaměřuje na činnost vybraných neziskových organizací, městské policie a dalších partnerů, kteří zajišťují sociální integraci znevýhodněných a problémových skupin obyvatel. Neziskové organizace se ve spolupráci s městským úřadem budou orientovat například

  • na pracovní motivaci a pracovní rehabilitaci bezdomovců a vybraných zdravotně postižených skupin obyvatel,
  • na získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností romské mládeže a mladých lidí z kulturně a sociálně slabých vrstev obyvatel,
  • na poradenství a intervenci ve prospěch obyvatel, kteří se z různých důvodů dostávají mimo normální život většinové společnosti (ženy bez domova, noví absolventi škol bez pracovních příležitostí apod.)
Vytvořeno 11.10.2004 9:34:06 | přečteno 3404x | Petr Vitvar
load