Město má Koncepci sociální práce

Tisková zpráva 10. 12. 2004

Zastupitelstvo města včera přijalo Koncepci sociální práce v Jablonci nad Nisou, která určuje směr, jímž se bude sociální práce v Jablonci vyvíjet. Přijatá koncepce se týká všech sociálních oblastí:

 • sociální péče (příspěvky Českému červenému kříži, Hospici v Litoměřicích, . . .)
 • péče o rodinu a děti (ubytovna pro osamělé rodiče a děti, příspěvek Českému svazu žen na spolupráci s Dětským domovem Jablonec nad Nisou, setkání pěstounů, kurz pro budoucí pěstouny a osvojitele, tábor pro děti ze sociálně slabého prostředí, úhrada za psychologické vyšetření, . . .)
 • péče o zdravotně postižené občany (příspěvky organizacím - Jakop, Tyfloservis, Svaz diabetiků, Unie Roska, . . . , investiční podíl města na bytech zvláštního určení v Proseči nad Nisou)
 • péče o staré občany (Domy pro seniory, Kluby důchodců, terénní pečovatelská služba, vánoční balíčky pro seniory v DPS a DD)
 • péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc (výdaje na dárky pro nesvéprávné občany, příspěvek pro Oblastní charitu Liberec, K-centrum ARX)
 • péče o občany společensky nepřizpůsobené (příspěvek domu Naděje, ubytovny, holobyty, Centrum sociální prevence)

Peníze vynaložené z prostředků města do sociální oblasti:

2000

2001

2002

2003

2004

Působnost obcí na úseku sociální péče

238

183

235

40

45

Péče o rodinu a děti

65

154

135

178

260

Péče o těžce zdravotně postižené občany

802

715

607

457

* 6 203

Péče o staré občany

4 271

6 470

6 411

7 954

7 726

Péče o občany kteří potřebují zvláštní pomoc

170

382

80

74

45

Péče o občany společensky nepřizpůsobené

1 344

1 558

2 589

2 740

1 659

Celkem

6 890

9 462

10 057

11 443

15 938

* Investiční podíl na bytech v Horní Proseči v roce 2004.

Koncepce obsahuje tyto přílohy:

 1. Komunitní plán sociálních služeb - zatím existuje osnova a bude vznikat během příštího roku
 2. Struktura sociální sítě v Jablonci nad Nisou
 3. Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví
 4. SWOT analýza jednotlivých agend.
 5. Oddělení sociálních dávek
 6. Péče o seniory
 7. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 8. Trendy sociální práce v Jablonci nad Nisou
 9. Přehled neziskových organizací Jablonecka
 10. Organizace odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 11. Spolkový dům Floriánka
 12. Standardy kvality sociálních služeb
 13. Sociálně demografická analýza
 14. Vývoj financování sociální oblasti v Jablonci nad Nisou v letech 2003 a 2004
 15. Základní principy zákona o sociálních službách
 16. Financování činností města v sociální oblasti v letech 2000 a 2004

Koncepce sociální práce vznikala celý rok a podíleli se na ní pracovníci úřadu i odborníci. S koncepcí se seznámily i jednotlivé organizace, které v sociální a zdravotní oblasti na území města působí. Koncepce je živý dokument, který se po přijetí zastupitelstvem stává osnovou pro sociální práci ve městě. Bude pravidelně kontrolován, vyhodnocován a aktualizován. Koncepcí a především jejím naplňováním by se zastupitelé měli znovu zabývat v květnu 2005.

Další informace:

Databáze neziskových organizací z oblasti zdravotní a sociální

Vytvořeno 10.12.2004 12:37:17 | přečteno 3781x | Petr Vitvar
load