Jablonec nad Nisou pomůže Vysokým Tatrám

Tisková zpráva 10. 12. 2004

Zastupitelstvo města včera odsouhlasilo finanční pomoc ve výši 100.000 Kč, určenou městu Vysoké Tatry na Slovensku, které bylo postiženo ničivým orkánem v listopadu tohoto roku. Původní osady, které tvoří město Vysoké Tatry, jsou nejvíce postiženou oblastí. Na některých místech až 5 km široký zničený pás se táhne do délky 50 km.

  • Město Vysoké Tatry se rozkládá na ploše 398 km2 a svou rozlohou patří k největším městům Slovenské republiky.
  • Pokrývá podstatnou část stejnojmenného pohoří a tvoří ho 15 městských částí, původně samostatných osad, které byly postupně integrovány do jednoho územního celku.
  • Administrativním centrem města je Starý Smo kovec, který spolu s Tatranskou Lomnicí a Štrbským Plesem patří též mezi nejvýznamnější tatranská střediska cestovního ruchu.
  • Město Vysoké Tatry bylo založeno v roce 1947 a má 5600 stálých obyvatel.

Škody na objektech ve vlastnictví města činí téměř 10 mil. Sk, t.j. včetně škol a mateřských škol, na jejichž obnovu přispívají různé humanitární organizace. Kromě škol jsou též velké škody v infrastruktuře (chodníky, silnice, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, drobná architektura - lavičky, koše apod.).

Město Vysoké Tatry založilo účet pod názvem KONTO NA OBNOVU VYSOKÝCH TATIER (ČSOB Praha 193968930/0300). O použití prostředků z tohoto účtu bude rozhodovat komise složená z vedení města, poslanců městského zastupitelstva, zaměstnanců městského úřadu, zástupců podnikatelské sféry, příp. dalších občanů města.

Vytvořeno 10.12.2004 12:23:15 | přečteno 3029x | Petr Vitvar
load