Ulice u bývalého kina Oka jsou nově opraveny

Tisková zpráva 03. 11. 2004

Město Jablonec nad Nisou právě dokončilo nejrozsáhlejší opravu ulic soustředěnou do jedné lokality, v okolí bývalého kina Oka. Nový povrch mají vozovky i chodníky v ulicích Mlýnská, Svatopluka Čecha, Skelná a Vysoká. Vybudovány byly také nové vodovodní přípojky a na ulicích se též objevilo nové vodorovné i svislé dopravní značení. Celá rekonstrukce stála téměř 30 mil. Kč z rozpočtu města. V roce 2005 budou opravy dalších ulic v této lokalitě pokračovat.

Stuha ze slavnostního předání opravené komunikace u kina Oko

Slavnostní předání zrekonstruované ulice v lokalitě kina Oko, obrázek se otevře v novém okněZákladní informace

Investor:

Město Jablonec nad Nisou

Generální projektant:

Valbek,s.r.o. Liberec

Generální dodavatel:

STRABAG, a.s. Beroun, provozní jednotka Liberec

Hlavní subdodavatelé

Silnice Jičín a.s. - chodníky a vozovky
SaM Silnice a Mosty a.s., česká Lípa - chodníky a vozovky
SaD,v.o.s. Jablonec nad Nisou - vodovod. přípojky, odvodnění, kanalizace
Viatex,s.r.o. Jablonec nad Nisou - dopravní značení

Termín zahájení:

2.8.2004

Termín dokončení:

30.10.2004

Celkové náklady:

29. mil Kč

Realizované úseky

 • Ul. Mlýnská - úsek Pod Skalkou - Sv.Čecha a dále úsek V Luzích - Slunečná (zbývající část ulice Mlýnské se bude opravovat v roce 2005)
 • Ul.Sv.Čecha - úsek Krátká - Mlýnská
 • Ul.Skelná - úsek Mánesova - Mlýnská
 • Ul.Vysoká - úsek Mlýnská - Podzimní

Informace ke stavbě

Slavnostní předání zrekonstruované ulice v lokalitě kina Oko, obrázek se otevře v novém okně
 • Chodníky jsou ze zámkové betonové dlažby, ve vjezdech barevně odlišené. Vybudovány byly bezbariérové sjezdy, reliéfní úprava dlažby pro slabozraké a nevidomé.
 • Vozovky mají nové živičné koberce z asfaltobetonu a jsou konstruovány pro nižší a střední zátěž, lemovány silničními betonovými obrubami.
 • Dopravní značení (vodorovné i svislé) je nově upraveno případně doplněno v souladu požadavky Dopravního inspektorátu Policie ČR.
 • Vodovodní přípojky se vyměňovaly dle požadavků Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s. (materiál hrazen majitelem vodovodu).
 • Odvodnění vozovek je zajištěno drenáží, uličních vpustí s litinovými mřížemi.
 • Množství použité betonové dlažby: 5700 m2
 • Plocha nových vozovek pokrytá asfaltobetonem: 15394 m2
 • Rekonstrukce vodovodních přípojek: v délce 350 m
Vytvořeno 3.11.2004 17:12:52 | přečteno 3981x | Petr Vitvar
load