Zvýšený zájem veřejnosti o oddělení sociálních dávek

Tisková zpráva 16. 01. 2009

Od začátku roku je na chodbách u oddělení sociálních dávek humanitního odboru větší množství klientů. Důvodem jejich zvýšeného zájmu je vydávání příspěvku na provoz motorových vozidel. Komu je příspěvek určen? Na jak dlouhé období je udělován? A kdy je nejpozdější termín o něj požádat?

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla a jeho zdravotní postižení anebo postižení osoby blízké odůvodňuje přiznání mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Motorové vozidlo musí být používáno pro pravidelnou dopravu této osoby,“ vysvětluje vedoucí oddělení Alena Beršíková.

Podle jejích slov se musí žadatel předem písemně zavázat, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro jeho přiznání. „Příspěvek lze poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována,“ doplňuje Beršíková. Základní poskytnutá částka činí 9 900 Kč u ZTP/P, 6 000 Kč u ZTP. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, jeho výše pak činí poměrnou část z uvedených částek. Peníze jsou vyplaceny do konce kalendářního měsíce následujícího po tom, v němž byl příspěvek přiznán.

Výkon této agendy je velmi náročný. Úřední dny se proto neomezují na obvyklé dva v týdnu, ale v úseku dávek pro občany těžce zdravotně postižené v období měsíce ledna 2009 pracovnice vyřizují klienty od pondělí do čtvrtka. Podle slov vedoucí oddělení sociálních dávek Aleny Beršíkové bylo do středy 14. ledna přijato cca 1200 žádostí z celkového počtu cca 3500.
Vytvořeno 16.1.2009 9:58:41 | přečteno 2365x | Petr Vitvar
load