Zvýšení spoluúčasti město schválilo

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Zastupitelstvo města včera projednalo a schválilo zvýšení finanční spoluúčasti v programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“, podprogram A - „Podpora terénní práce pro rok 2008“ o 200 tisíc korun na celkovou částku 517.403 korun.

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního titulu Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila v lednu 2008. Výhradně obcí se týkal podprogram A „Podpora terénní práce pro rok 2008“.

Dotace je poskytována na jeden kalendářní rok a maximální možná výše dotace na jednoho terénního pracovníka činila 200.000 Kč. Město bylo povinno se zavázat ke splnění finanční spoluúčasti nejméně ve výši 30% z celkové požadované dotace.

Na základě lednového rozhodnutí zastupitelů o zapojení se do programu na podporu terénní práce s celkovými náklady ve výši 717.403 korun byla podána žádost o účelovou dotaci na dva terénní pracovníky (400.000 Kč) s tím, že město se bude podílet na projektu částkou 317.403 Kč.

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ponížila Jablonci stejně jako dalším šestadvaceti městům z celkového počtu 49 žadatelů dotaci na 200.000 Kč. Důvodem ponížení byl i fakt, žeJablonec uvedenou dotaci čerpá nepřetržitě od roku 2002.

Celkové náklady projektu zůstávají stejné: 717.403 Kč, schválená dotace činí 200.000 Kč a spoluúčast města se zvýšila na 517.403 Kč.
Vytvořeno 25.4.2008 12:46:34 | přečteno 2287x | Petr Vitvar
load