Zubní pohotovost, magnetická rezonance v nemocnici

Tisková zpráva 01. 06. 2007

Městská nemocnice p.o. popsala první kroky k zajištění zubní pohotovosti a požádala stomatology jabloneckého okresu o spolupráci. Pouze šest z nich souhlasí s účastí na zajišťování pohotovosti a s tímto počtem nelze službu zajistit. Z tohoto důvodu se pracuje na variantě přijetí dvou lékařů ze zemí EU a dvou stomatologických sester do pracovního poměru. Inzeráty byly podány v ČR, SR a v 6 dalších zemích EU. Lékaři ze zahraničí musí mít souhlas ministerstva zdravotnictví k tomu, aby mohli svou činnost v u nás vykonávat a tento proces trvá devět až dvanáct měsíců. Konečný termín rozhodnutí, zda v Jablonci zubní pohotovost bude nebo ne, spadá na jaro 2008.

Vedení nemocnice připravuje investiční záměr na zakoupení magnetické rezonance v horizontu dvou až tří let. Cena přístroje je 20 - 25 milionů Kč. MRI je zobrazovací metoda vzdáleně podobná počítačovému tomografu, která by umožnila kvalitativní posun v péči o pacienty. Nejbližší stroj je v Liberci, objednací lhůty jsou však několikaměsíční. Magnetickou rezonanci nemocnice zakoupí pouze tehdy, pokud se podaří najít zdroje na její financování mimo současný rozpočet nemocnice (EU, státní rozpočet) a pokud bude provoz zařízení namodelován jako ziskový.

Vytvořeno 1.6.2007 | přečteno 3872x | Petr Vitvar