Zřízení zařízení poradenství pro péči o rodiny

Tisková zpráva 01. 06. 2007

Přibývá dětí a mladistvých s výchovnými problémy, dětí z disfunkčních rodin, dětí jako pachatelů trestné činnosti. Pedagogicko-psychologické programy zaměřené na skupinu těchto dětí a rodičů jsou dlouhodobě nedostupné. V našem městě tyto služby komplexně a v požadovaném rozsahu neposkytuje žádné odborné zařízení. Rodiny jsou odkázány na Středisko výchovné péče v Liberci, které je však spádovým zařízením pro celý kraj.

Nové zařízení bude zaměřeno na tyto služby:

  • Odborná psychoterapeutická pomoc při zvládání krizových vztahů
  • Diagnostika a následná péče o děti týrané
  • Metody rodinné terapie
  • Specifická péče s nezletiletými a mladistvými
  • Odborná pomoc při podezření, že je dítě šikanované

Finanční nároky na Město Jablonec nad Nisou jako zřizovatele by byly cca 500 000 Kč. Provoz bude zajištěn od 1. září 2007

Vytvořeno 1.6.2007 | přečteno 2132x | Petr Vitvar