Způsob, jak zhodnotit dočasně volné peníze

Tisková zpráva 27. 02. 2009

Ke zhodnocení svých dočasně volných finančních prostředků město Jablonec nad Nisou v současné době využívá tzv. repo operace, a to na základě smluvního vztahu uzavřeného v loňském roce s investiční společností Atlantik Asset Management, a.s. U těchto operací je nastavena čtrnáctidenní likvidita finančních prostředků.

Finanční prostředky jsou repo operacemi zhodnocovány v průměru úrokovou sazbou 4,5% p.a., od tohoto zhodnocení je však nutno odečíst smluvní odměnu, která činí dle smlouvy 30%, takže čistý výnos z repo operací po odečtení výnosové odměny činí 3,15% p.a., což je vyšší procento, než při jejich ponechání na běžném účtu.

Zastupitelstvo města předložený materiál projednalo, vrátilo k novému prozkoumání finančnímu výboru a uložilo místostarostovi Lukáši Pletichovi, aby výstupy z výboru předložil na jednání zastupitelstva nejpozději v dubnu 2009.
Vytvořeno 27.2.2009 12:59:36 | přečteno 2031x | Petr Vitvar
load