Způsob, jak nahradit zničenou městskou zeleň

Tisková zpráva 26. 02. 2010

Žižkův Vrch, foto: O. Simm, obrázek se otevře v novém okněJablonečtí zastupitelé se na svém únorovém jednání znovu vrátili ke sněhové kalamitě z října loňského roku. Ta náhle na šest dnů zasáhla město a poničila velké množství zeleně.

Z toho důvodu projednávali zastupitelé návrh na vyhlášení veřejné sbírky na její obnovu „Kalamita 2009 - obnova zeleně“.

„Během tří dnů napadlo loni v říjnu sedmdesát centimetrů sněhu. Bohužel, na tak brzký a velký příděl sněhu nebyla příroda připravena. Veškeré stromy a keře ještě nestačily shodit listí a pod tak velkou tíhou se lámaly. V našem městě nezůstala zahrada, kde by nedošlo k alespoň menším polomům.,“ říká vedoucí oddělení životního prostředí Jitka Lochovská.

Podle jejích slov byly celkové škody nedozírné. A to jak finanční při úklidu větví a stromů, tak i nenávratné, pokud musely být pokáceny dřeviny, které svým poškozením ohrožovaly bezpečnost okolí nebo se narušila jejich stabilita. Jablonec tak během okamžiku přišel o velké množství zeleně.

Během zimy průběžně stále probíhal úklid kalamity. „Celkové škody však poznáme až letos, kdy provedeme inventarizaci dřevin, respektive posoudíme bezpečnost jednotlivých stromů a dokončíme prořezy a úklid dřevního odpadu. Teprve pak lze začít uvažovat o opětovném vysazování nových stromů a keřů,“ vysvětluje Lochovská a dodává, že při výsadbě se musí postupovat s rozvahou, aby nové dřeviny byly vhodné do daného prostředí. V potaz se musí brát i jejich budoucí vzrůst a náročnost na údržbu.

Městská zeleň je veřejným statkem, v minulosti byly téměř všechny parky ve městě zakládány a zřizovány na základě veřejných sbírek organizovaných okrašlovacími spolky a z příspěvků podnikatelů, obchodních společností i drobných dárců z řad obyvatel. „Není proto nic neobvyklého, když i nyní se obratíme na veřejnost s prosbou o pomoc při řešení následků kalamity a obnovy stromů v našem městě,“ konstatuje místostarosta Lukáš Pleticha.

Vyhlášení sbírky projednala také Komise na ochranu zvířat a životního prostředí a sdílí názor oddělení životního prostředí. Za vybrané peníze město koupí kvalitní sadbu dřevin a zaplatí jejich vysazení dle schváleného osazovacího plánu. Seznam dárců bude zveřejněn na webu města.

Na vyhlášenou veřejnou sbírku bude možné přispívat na zvláštní bankovní účet zřízený pro tento účel, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky, nebo do pokladničky umístěné v infocentru v budově radnice. Konkrétní informace budou včas zveřejněny. Se zahájením sbírky, pokud ji schválí také krajský úřad, se počítá nejdříve v květnu.

Vytvořeno 26.2.2010 13:18:33 - aktualizováno 26.2.2010 14:32:15 | přečteno 2518x | Petr Vitvar
load