Zpráva o plnění koncepce bezpečnosti města

Tisková zpráva 01. 03. 2007

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a schválilo zprávu o plnění Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou za rok 2006 a s tím související společná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu na úseku dopravní nehodovosti a přestupkovosti, a společná navrhovaná opatření ke zlepšení stavu na úseku veřejného pořádku, majetkové přestupkovosti a trestné činnosti na katastru obce. Zastupitelstvo města současně vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie za rok 2006.

Zastupitelstvo uložilo řediteli MP připravit jako samostatný bod pro jednání zastupitelstva v květnu 2007, na základě statistických dat roku 2006 a let předcházejících, upravené priority a koncepce bezpečnostní politiky města na roky 2007 a 2008. Ukládá zapracovat do této koncepce i připomínky ze semináře o bezpečnostní politice města a připomínky zastupitelů ve variantách řešení.

Vytvořeno 2.3.2007 9:20:33 | přečteno 2039x | Petr Vitvar
load