Změny stanovišť na separovaný sběr

Tisková zpráva 22. 04. 2010

Na základě připomínek občanů budou přemístěna některá stanoviště na vytříděné složky komunálního odpadu. Důvodem pro přemístění nádob, resp. pro zrušení celých stanovišť, jsou stížnosti na soustavný nepořádek na stanovištích.

Přemístění:

  • z ul. Souběžná na křižovatku ul. Květinové a Dlouhé,
  • z ul. Raisova do nově vybudované komunikace v ul. Horská,
  • kontejner na textil z ul. Široká do ulice U Tenisu.

Zrušení:

  • ul. Zlatá, nejbližší stanoviště ul. Mánesova a nově vybudované stanoviště v ul. Mlýnská (papír, PET lahve).

Nové stanoviště:

  • ul. Mlýnská (papír, PET lahve),
  • ul. Janáčkova (papír, PET lahve, sklo).

„O dalších případných změnách v průběhu roku uvedeme informace společně s údaji o separaci a umístění jednotlivých kontejnerů na webových stránkách města. Pokračovat budou také opravy současných kontejnerových stání ve vybraných lokalitách a několik bude i oploceno,“ říká Nikola Štěpánová z oddělení životního prostředí.

„Chtěla bych ještě upozornit na to, že velkoobjemový odpad je občan povinen odkládat do sběrného dvora v Proseči, elektrozařízení a nebezpečný odpad do areálu v ulici Smetanova. V tomto případě pak lze využít i mobilní svoz nebezpečného odpadu,“ uzavírá Štěpánová.

Další informace

Vytvořeno 22.4.2010 8:52:16 | přečteno 2650x | Petr Vitvar
load