Změna struktury rozpočtu

Tisková zpráva 04. 05. 2007

Nová struktura rozpočtu byla předložena městským zastupitelům z důvodu organizačních změn, které proběhly na radnici. Protože se zmenšil počet odborů z osmi na pět, snížil se i počet organizačních jednotek z deseti na šest.

Beze změn zůstane rozpočet městské policie, do odboru správního jsou přesunuty příjmy z činnosti matričního úřadu. Do odboru školství, kultury a sociálních věcí jsou přesunuty příjmy a výdaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví i humanitního odboru kromě příjmů i výdajů těchto městských organizací: domy pro seniory, Spolkový dům, nemocnice, Sport, divadlo a knihovna.

Odbor finanční a majetkoprávní zahrnuje příjmy a výdaje odboru financí, kanceláře starosty, z odboru vnitřních věcí se přesouvají dotace, které podléhají finančnímu vypořádání a ve výdajové části prostředky na platy a související výdaje pro městský úřad, zastupitelstvo, terénní pracovníky a sociální fond. Dále jsou pod tento odbor soustředěny finanční prostředky příspěvkových organizací města. Důvodem je vznik oddělení pro řízení organizací pod odborem finančním a majetkoprávním.

Odbor správy majetku obsahuje příjmy a výdaje současného odboru správy majetku a z odboru vnitřních věcí jsou přesunuty prostředky na a z činnosti oddělení výpočetní techniky a oddělení vnitřní správy. Příjmy a výdaje z odboru rozvoje a odboru stavebního a životního prostředí jsou přesunuty do odboru výstavby a rozvoje.

Vytvořeno 4.5.2007 12:56:53 | přečteno 1994x | Petr Vitvar
load