Změna správy bytového fondu

Tisková zpráva 01. 06. 2007

Město vypoví současné správce bytového fondu k 30. červnu 2007. Vzhledem k současnému počtu bytů vznikla potřeba správu bytového fondu změnit, neboť byla roztříštěná. Klesající počet městských bytů navíc nevyžaduje tak velký počet správců.

Stav k 1.dubnu 2007:

  • Počet domů ve vlastnictví i spoluvlastnictví města: 224
  • Počet bytových jednotek: 1667
  • Počet nebytových prostor: 142

Navrhovaný postup změny správy je následující : časový interval nutný k provedení změny bude stanoven tak, aby nenarušil zúčtovací období za vyúčtování služeb spojených s bydlením. Nejvhodnějším termínem počátku výpovědní lhůty je 1.července běžného roku, přičemž platí 6 měsíční výpovědní lhůta. Varianty nové správy řešení budou projednány na příštím zasedání Rady města 21. června.

Vytvořeno 1.6.2007 | přečteno 1998x | Petr Vitvar