Změna OZV o odpadech

Tisková zpráva 8. 12. 2006

Úprava se týká pouze neústavních ustanovení vyhlášky. Orgán dozoru shledal neústavnost v textaci: Za čistotu a pořádek na stanovišti zodpovídá jeho uživatel. Nově: Za udržování čistoty a pořádku na stanovišti sběrných nádob, zřízených na veřejném prostranství, odpovídá Město Jablonec nad Nisou. Mění se odstavec kde je uvedeno, že fyzické osoby s trvalým pobytem na území Města Jablonce nad Nisou jsou oprávněny nebezpečných složek komunálního odpadu na uvedená místa. Změnou dochází k tomu, že je vynecháno sousloví „které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území Města Jablonce nad Nisou. Jedná se o narovnání právního vztahu, kdy je k takovému jednání oprávněn každý. Ceník služeb si však určuje provozovatel.

TÉTO PROBLEMATICE SE MĚSTO BUDE NÁSLEDNĚ VĚNOVAT PODROBNĚJI.
Vytvořeno 8.12.2006 13:07:03 | přečteno 2421x | Petr Vitvar
load