Změna legislativy si vyžaduje nové síly

Tisková zpráva 13. 03. 2009

Jablonečtí radní včera schválili změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou, stanovili počet zaměstnanců úřadu ze současných 275 na 281 a uložili ředitelce odboru financí a majetku zařadit do rozpočtových změn posílení městského rozpočtu o částku 1 760 000 Kč ve dvou splátkách.

Zvýšení o pět nových pracovníků si vyžadují potřeby humanitního odboru vycházející nejen z legislativních změn v sociální oblasti, které proběhnou v tomto i příštím roce, ale též z důsledků hospodářské krize a nárůstu počtu opatrovanců, jimž je město povinno spravovat veškeré záležitosti. Po jednom pracovníku by měla získat oddělení sociálně-právní ochrany dětí (toto místo je plně financováno z účelové dotace ministerstva práce a sociálních věcí), sociálních služeb a zdravotnictví na pozici veřejného opatrovníka a připravované oddělení dávek hmotné nouze. O čtyři se zvýší počet v oddělení sociálních dávek - úsek příspěvku na péči, avšak za podmínky přijetí novely zákona o sociálních službách.

„Nejde tedy o nesystémové navyšování počtu zaměstnanců ve státní správě, ale o potřebu, která plyne z legislativy a negativních projevů naší společnosti,“ říká manažer pro koordinaci sociálních věcí Jan Heinzl a dodává: „Od počátku roku 2009 se všech oddělení sociálních věcí dotýkají důsledky hospodářské krize. Zaznamenáváme zvýšenou psychickou labilitu obyvatel, která má za důsledek rodinné problémy a rostoucí agresivitu klientů na všech odděleních sociálních věcí úřadu. Přímým projevem hospodářské krize je samozřejmě nárůst počtu klientů dostávajících se do stavu hmotné nouze, požadujících odborné poradenství a odbornou pomoc napříč agendami sociálních věcí.“

Úplnou novinkou v rámci změn organizačního řádu je vznik zcela nového oddělení. Celkem tak úřad bude disponovat rovnými třiceti odděleními.„Důvodem našeho návrhu byl fakt, že dosavadní oddělení sociálních dávek je se šestnácti zaměstnanci početně druhým největším, a při současné dynamice legislativních změn v sociální oblasti i působnosti MěÚ bude jak pro klienta, tak i systém řízení vhodnější při dalším zvýšení počtu zaměstnanců oddělení rozdělit na dvě samostatná,“ vysvětluje Jan Heinzl.

Na nové oddělení dávek hmotné nouze bude také přesunuta agenda sociálního kurátora pro dospělé z oddělení sociálních služeb a zdravotnictví, neboť se řídí stejným právním předpisem a pracují ve stejném informačním systému ministerstva práce a sociálních věcí. Vedoucí nového oddělení by pak měl daleko intenzivněji spolupracovat s romskou poradkyní, ale též s úřadem práce a dalšími institucemi. Oddělení bude dočasně dislokováno v objektu Anenská 7, jehož prostory (bariérovost) jsou pro agendu dávek hmotné nouze přijatelné.

Personální změny se také dotknou oddělení krizového řízení, kam bude z městské policie převedena manažerka prevence kriminality.
Vytvořeno 13.3.2009 13:25:44 | přečteno 2706x | Petr Vitvar
load